Saltzeko balio egin behar baita

Primary tabs

Nor Gaztañaga Etxeberria, Maitxo; Iragorri Iriarte, Frantxiska
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-009
Pasartea 0:29:15 - 0:32:00 (2' 45'')
Laburpena Frantxixkak trebetasun gaitza zuen saltzen, besteek saldu ezin zituztenak ere saltzen zituen hark. Maitxok dio saltzaile ona izateko aurpegi alaikoa eta hiztuna behar dela izan.

Transkribapena

- Denda zeaikan. Plazan, hoixe. Nei, zea butano uain saltzen biltzen den honen izebak oillo pare bat karri. Hura hola erdi tratera zen, eosi 'ta saldu 'ta postua zun oso ederra! Fruta 'ta berdura 'ta... Biño oso emakume pizkorra! 'Ta san zin:
"Francisca, vendeme estas gallinas!" Akortzen naz. "Si vendes en siete pesetas yo contenta". Pareja, e! Oillo pareja! Zazpi pezeta! "A bueno bien!" Baita nik hamar peztan saldu! Biño beai zazpi man nik! "Ya te he vendido, e?" "Ya has...
Yo no he podido vender aquí!" "Pues chica, ahí tienes siete pesetas!"
- 'Ta encima gehiyo eman igual ingo zizun...
- Eta bai ba! Geo propina!
- Hua pizkorra, biño hau pizkorruo!
- Bai, hau pizkorruo izaki!
- Hura konforme zen zazpi pezetakin pes nik hamarrekin saldu nittun! Oillo paria!
- Erki!
- Gaiñekuk netzat! Itxea torri 'ta amai san niyon: "ama, beitu ze in 'ten 'ta kontzientziko karga dakat eta" " ze in 'zu ba?" 'ta zea, zazpi pezetan..." Nola zun andri horrek izena?
Ez dakit nola zun. "Zazpi pezetan saltzeko karri nau oillo pare bat beak" Harek 'e gauzangatikan baserritan harrei hartuak kambitzeko 'ta "hamarrin saldu 'ttut 'ta ez 'yot esan 'ta " Hoi, beak eskatutakua man 'yozu?"
"bai, bai bea zazpi pezetakin oso konforme zola san zin, ezin zittula saldu."
- Diru mordoska aittu!
- Gaintikan propina man zin 'ta ni 're kontentu! Ai...! Nik bela saltzen nittun, e! Buen (rebalera)!
- Ber du, saltzeko eoziñek... Tabernako ioziñ tokiyan, saltzen ion ber dun pertsona baldin bada, arpegi alegria ber du! 'Ta hiztuna!
- Hortan uno!
- Nola beitu 'yon. Hiztuna 'ta beitu zuk.
- Bai...! Ez nau importik!
- Hala da 'ta!
- E? Bai. Xoxa xoxa baldin bazaude... Ez 'zu...
- Karo! Haimbeste... Ze zu letxuakin jon, biño pilla bat izango dia letxuakin, ordun bestin aurretik saltzeko zuk ze in berko 'zu!
- Bai eta... Joñe! Ongi hitz eiñ 'o 'ta asko eskatu gabe neurri batin hau 're bai 'ta geo hartzen baldin bazattu kariñua geo etorri itte 'izkizu, klientelak itten 'ttuzu. Guk oaiñ hemen azken aldea gelditzeko aurrin, Superamara Errenteiyan jarri bitarteko tarti hortan...
Nik ostiralin ziento 'at letxua ematen nun burua saltzeko, e? Nik! 'Ta denak saldu! 'Ta hurrungoko enkargatuk 'e bai.
- Oaiñ Superamara jarri