Tolare, lehenengo telefonoak eta apopiloak

Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-004
Pasartea 0:18:00 - 0:20:25 (2' 25'')
Laburpena Pagoalden zer zegoen. Tolare dena zen: denda, taberna, posta... Lehendabiziko telefonoak tabernetan. Apopiloak non egoten ziren.

Transkribapena

-Bueno... Tornos Torro zer zen hor?
-Torren?
-Bai.
-Hor oan poligonuk dia, biño len hor zer zen?
-Dena...
-Pauko zelaiya?
-Honozko ixkin sardiya erra, eta hauntz arto zelaiya.
-Paukua izango zen hoi dena?
-Paukua bai.
-Arraguan 'ta aiñako kambiyoik ez hemen...
-Bai zea!
-Gutxiyo. 'Ta denda, 'ta taberna 'ta dena zer zen Tolare?
-Bai.
-Hua zea.
-Hua zen Mamut.
-Korreos 'ta denak?
-Dena.
-'Ta telefonua 're, lendabiziko telefonua non jarri zuten Ergoinen?
-Ez dait lembiziko telefonua non jarriko zuten Ergoinen. Seuski Tolaen 'ta hoitan. Tolaen seuski. Bai Tolaen izagno zen seuski lembizikua.
Bai, bai, bai izatezko Tolaen 'o Bialden. Bitako batin. Hoitan, tabernatan beimpin lembizi.
-'Ta Bialden Uztapide 'ta apopilo eondu zin 'ta jende geiyo eote' al zen apopilo Bialden 'o Tolaren 'o?
-Ez, hoitan ez zen apopilo eoten iñor. Uztapide, Uztapide bai, Uztapide, jakiña geo bertako alabakin espostu zen 'ta hua. Gaiñekun hor apopilo...
-'Ta Oiartzunen beste nombatte hola apopilo hartzeko... Karo hotelik eta ez zen izango. Gurutze-berri 're ez zen izango?
-Ordun ez zen, ordun ez zen Gurutze-Berriyik.
-Itxia bea 're ez.
-Ezta 're!
-'Ta ordun norbait kampotik tortzen baldin bazen 'o nun eoten zen 'o?
-Bai iual kale aldi hortan bakarren batek iual izango zun tokiya berbada. Nik ez naz akortzen hoi.
Hemen Pauko errotan eoten zin apopiluk. Gaiñekun... Pauko errotan apopiluk hoi bai!
-Pauko errotan bai...
-'Ta Olaitzolan eondu zen guarda 're 'ta! Guarda ttikiya 're eondu zen hor pixkatin 'ta. Lenoztik beste guarda Kandido guarda 're hor eondu zen 'ta. Holako tarten batin. Albixturrenin 'e bai Manixtein, han 'e eoten zin apopiluk.