Ordainketak

Primary tabs

Nor Mendiburu Etxeburu, Teodora
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-088
Pasartea 1:36:55 - 1:40:18 (3' 23'')
Laburpena Ordainketak. Lokala erosi egin zuten. Aseguruak beste kontu batzuk direla eta langileak kontratatzea garesti ateratzen zitzaien. Bere iritzia ematen du gaur egungo soldatei buruz.

Transkribapena

- Ordun e' izango zen ba jendia ba diru gutxikin 'ta patzeko 're, jan in ber 'ta
- Ez, hor patzeko zean jendia, bazin, bazin patu gabe 're geo pixo 'at zunin patzeko biño ez, ez hor kontua hor eittun zen dirua hor seittun zeatu zen.
- Ondo atea ziñazten
- Bai, bai hor lan asko in genun guk, oso ongi 'ta ez jendia 're oso gustoa 'ta dena aprobetxatzen zen.
- 'Ta lokala, lokala erosi in zenuten?
- Bai itxe berriyak in zinin Hormako itxia in zenin, lokala hartu in genun
'Ta san zun, gusatu itten ba harateiko lana gizonai, 'ta "Hemen jarrita bertatik berta itxetik berta lana, ez 'te genuke zeozer ingo?" 'ta ez ongi urte batzuk jakiña kargan jabe in giñan 'ta
pixkat kapatu ber zen 'ta dena biño ez
- Saldu ezkeo...
- Bai, lana ongi 'ta geo biyen arte lana in genun kanpokoik gabe, horrek e' asko bai, gio jarri zen.
Leno ikasi alde hartzen zenun laneko person bat, miño oañ sartu miño lenuo "Zenbat zuk jornala emango nazu?" aurreneko zea da " Zenbat patuko nazu?"
Hoi do 'ta gio asegurua... 'ta hoik denak itteko ezin da! ezin da! Horra. Hoi ezin da. 'Ta bazin ikasteko gurian harat 'ta san niyon "- Ez hartu iñorre!"
'Ta gio handik (...) zin zeatua zon jarri zuten langillia aseguratu be jornalakin, gio jornala 're nausiya miño geiyo zea, "homeste tokatzen zaio" miño hoi ez bai da kontua
Garai batin nik go atta zenai aittua, lana nola itten zun konformidadin jornala atetzen zela leno. Oañ ez da beste aldea do.
"- Zenbat patuko nazu?" o "Zenbat ordainduko nazu?" Lanin hasi miño lenuo. 'Ta lana nola ingo dun?
Hoi ez da ez da jakitten! 'ta ez da ez dakizu. 'ta gue garaiyi
- Miño badia ere lan asko in 'ta gutxi patzen yotenak.
- Bai hoi hoi 're gaizki do, hoi 're oso gaizki do. Bai bai izango da. Izango da go garayin
- Ordu asko lana fuerte inta gutxi patzen
- Bai, hoi 're oso gaizki do.
- Hoi 're nik oso gaizki harrapatzen dut.
- Lanan konformidadin baldin bada beno, jornala 're beittu...
Horregatik saten dut ba, baserriyan itten dena 'ta eosi ber duna 'ta saldu ber duna be itxura batin , 'ta beste gauzak e' be itxura batin jarri ber litzakela. Horra.