Eskolak

Nor Unsain Iartzabal, Domi; Arana Aranburu, Marijose; Manterola Arrieta, Maillolli
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-066
Pasartea 0:32:45 - 0:36:00 (3' 15'')
Laburpena Tronpeoko malda ongi ezagutzen dute iturrioztarrek, kalera joateko bidean baitago. Eskola: Domi mojetan ibili zen, kalean. Marijose ta Maillolli, auzoko eskolan. Oraindik gogoan dituzte kantak. Kantuan. Hika.

Transkribapena

- Geo bastoiakin.
- Zuek Tronpeoko malda erki pasia izango zute?
- Ui!
- Zenbat zapata gastatu 'te dia hor!
- Bueno! Sanki nazu nei! Ni mojetan ikasiya naz. Eskolan.
- Hi mojetan ibiltzen yitzanen?
- Hi? Hau mojetan. Hi Iturriotzen.
- Eunin lau buelta bai!
- Hako oaiñ liburutegiya dena hortan?
- Bai. Zarra hortan.
- Gu 're ibili gattunen pixka bat e? Hau obrak itten...
- Gu eondu giñan han, liburutegiyan ez: kapillan ondoko... oaiñ zer da hor?
Biblioteka 'o zer da hor? Biblioteka do? Miño ez, haundiya ez, hemengua, elizan ondokua, hor zer da?
- Nola kapilla dago?
- Kapilla San Juan, bai.
- Horren bazterrin, hor eondu yunen gaiñea zea...
- Garai batin anbulategiya.
- Anbulatoyua. Guk han ikasi geniñen obrak iñ bittartin hemen.
- Orduko... bestia... Eske lenbizi izandu zen hor, monjan eskola, oaiñ liburutegiya don lekua hortan, 'ta geo pasa zuten gora.
- 'Ta ordun gu pasa gattunen hau iñ bittartin.
- Zuek hemendik pasa ziñazten hara.
- Gu hara. Hoik kategoiya gehiyo zitenen.
- Hau de las pribadas maja!
- Gu gutxiyo ganen 'ta gu hemen.
- 'Ta gu hemen.
- Eskola non zenuten ba?
- Hemen Iturriotzen.
- Hementxe, publikan.
- Oain don tokiyan?
- Bai. Hoixen. Hoi dugu gue eskola. Neska 'ta mutil. Sesiyo errak!
- Don Matias, Don Ziriako... Ziriako yunen lenbizikua.
- Mari Carmen guk.
- 'Ta guk geninen maixtra, miño maixtra ez zenin tortzen askotan tortzen yunen bere illoba Mari Carmen eta Manuel Mari. Manuel Mari. Desiatzen tortzeko Manuel Mari.
- Majua baizen hua.
- Guapua! Guapísimo.
- Bestia nexkaxarra bainegun.
- Hoi dun. Eta geo... no sé por qué... geo batzutan itten genittinen segun ze leziyo 'ro hola 'ro e'zekiñet zer zen hoi... pasa itten gattunen.
- Gela batetik bestea?
- Gue ahizpak saten din erki: Josebek... zea, erdaraz in ber geniñen hor 'ta guk ezin erdaraz iñ 'ta erdaraz in ber negun. Ai... "Viva España Franco" ez dakit, "Viva España..." bayunen kanta bat.
- A, eske guk mojetan ez geniñen kantatzen hoik.
- Kantatu ber genun miño hola, alto-alto, "Viva España alza los..." ez dakit, hola 'ta hua ixil-ixilik. 'Ta gue ahizpak saten 'men zionen... Mari Jose ordun...
"Mari Jose, kantazan, kantazan!" 'ta bestik "Ne attak ez kantatzeko saten zin hoi".
- Bai, gotzen nan bai, gotzen nan, bai, bai, bai.
- Miño askotan saten din e.
- 'Ta harrek e, miño kastigatu ziotenen horregatikan 'o zerbatte pasa zionen!
- "Kantazan", "Ez, ne attak san ziaten hoi ez kantatzeko".
- Eske hoi eunero-eunero in ber genun e! Eskolan sartu ordo... todos los dias.
- Bai 'ta gui monjetan ez zigutenen eakusten, han ez yunen... 'ta ni gotzen nan, ne launa Maixux 'ta hoi denak, pues kanta hoi bazekitenen, klaro, 'ta nei gustatu itten. Kanta bat bayun bat, e'nan gotzen oaiñ nola zen... "En pie camaradas...".
- "En pie camaradas nanana delante (...) de la juventud".
- Pues nik hai... hor ikasi niñen, zuekin. Porke guri monjetan ez zigutenen, haik ez yunen ematen ez falanjia... Ez porke haik nomatte politika uzten zitenen alde batea
eta zitenen zeatzen.
- Pues hemen bageninen.
- 'Ta nei gustatu itten kanta haik 'ta gotzen nan zuek kantari denak 'ta ni encantada.
Ba bai, gustatu ingo ziyoten gue gurasuri ikastia.
- Guk izaten geniñen: Catecismo.
- 'Ta apaiza, zea Don Juan, haundi bat, maldan goitik bera, 'ta hortik ikusten geniñen:
"Heldu da, heldu da". Apaiz jantzi... klaro, apaiza.
- Geo don Javierrek bukatu zinenen guekin.
- Bai.