kontzeju

Forma mugatua: 
Kontzejua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Udaletxe
Aldaerak: 
kontzeju, kontseju, kontseku
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Ayuntamiento
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Kontsejun. Zinia botzen zun harrek jaitan, tarteka. Beti ez, e! Biño tarteka botzen zun zinia. 'Ta joten zen jende asko, bai.
- Zu joten ziñan?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Plaza ez oain bezelakua! Keba! (harri abarra) lurra dena. Ez zen zea, lisatua 'ta hola. Dena kroska 'ta kroska 'ta kroska 'ta kroska 'ta kroska 'ta kontzejura:8945] joteko 're, tarti hura, dena erdiya hautsiya bezela izaten zen.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiAte, kaletik ate, 'o elizatik ate 'ta Antoneneko horta, handik bai, Antoneneko harta bai. Handik bueltan, bueltan, bueltan zea, esto... Kastroneko itturriko ixkin hartatik buelta Kontseju ixkiñin barrena, zeara Aita Mendiburun azpikaldea. 'O bestela bai, Aita Mendiburun azpira 'o bestela goitik.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBueno, hala, joteko itxea, hartzeko motua 'ta joteko itxea eta hurrengo goizin hamartako presentzeko zean, kontsejun, osea kuartelea.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiOrdun dena huaxe zen, in ber zena dena. Saten zaittut ba pieza, pieza kastillanuk galeziyak 'ta baltsin ibiltzia galeziya. Hoi, hoi,hoi hoi da frenazuk e! Erki kambitu! Xanisteanak torri eta kontsejuko balkoi haundiy hua ddena apaizez josiya! Haik dena goitik miranda!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiOiartzuna. 'Ta Oiartzungo kontseju parin geldittu 'ta hara jon zin guardiziilta 'ta zea Mangas 'ro, bakizu?
-Kuartelea, kuartelea.
-Hua torri zen, 'ta kusi zittun 'ta ez ziyon gustatu harrei.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta kriston bertsuk Balentin horrek demboa berin.'Ta: "Bueno! Hi fuerte ai yaz hola, torri yai nekin!"
'Ta hartu 'ta erdi tiraka 'ro komei 'ro zea kontsejura preso eamatea.
Irazu Apezetxea, Erramun