kontu (2)

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
eutsi
Gazteleraz: 
sujetar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusile estoy viendo todavía, nik gaiñea poto polittak zin eozer gauza iukitzeko 'ta! Ordun ez baigenun fraskoik 'e! Ahal genun bezela gauzai kontu 'ta. 'Ta hua, berriz, aluminiyoko brillu zun zea hoitakua, oi, para harina y... Gauzak iukitzeko 'ta hola.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiEta joten nitzan 'ta sagar dembun tolaria zuten haik 'ta "hoisek dia ba nik harrapatu 'ttuten sagarrik onenak eta kontu" 'ta me daba igual un par de manzanas! Zeara joten zenin, Ataungua zen bea. Atauna joten zenin karameluk. 'Ta behiñ 'e ez in han harrapatzen, beti bueltazi.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Harrek erdaraz zerbatte defendittuko zen, biño harren etxekuk ez. Bai, hoi kontu zen baserritan. Hoi baserritan kontu zen. Baserritan nahiz urte askuan zea hoiy iuki, kale aldea eta zuk in ber zenun jestiyo guziya nahiz erdaraz iñ, iñ ber izan, iñ ber izan, hoi diferente da, e?Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiE... Baserritan hoi kontu zen, leku askotan nabaittu gabe 're bai. Eta geo kompaziyo batea, nik ze sango zattut ba, Oiyartzunen iziñ baldin bazenun jestiyo bat iñ, 'o Donostira 'ro jon ber baldin bazenun, beti izaten zenun Oiyartzungo kale aldian norbatte zu biño gehiyo zakiyenaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Ez, hoi 're...
- Hau 're ez da gauz iokiya e! Lañeza gehiyei 're...
- Bai, lañeza punttua eyote kontu 'ta! Hua gehiyeiya 'ta hau gehiyeiya
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Bai, hoi da.
- Horrei kontu ber ziyoten 'ta ez baiyote kontu!
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiKarko zuten palanka 'at bi launeko kontu, sokarriyakin. 'Ta beste bi: kin-kun, kin-kun, kin-kun jotzen zuten. Bai... "Tobera jo dezagun umore onarekin..." Ta segi! Tirripititin, tirripititin. Bai...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta hiru pakete koxkor. 'Ta bueno hartu 'ta astua, nei saten zin Inaxiok:
"Zuk astuari silla kontu e, arrantza igual itten 'men dute hoik!"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"'Ta zuk silla kontu astuari!"
'Ta "Bai, bai!". Muturretik buelta man sokakin 'ta nik eutsi astuari 'ta astua 're erne xamar han 'e bertan astuak izaki 'ta usaia aitzen harrek.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi 'Zaten giñan, nik askotan neonek atia erekitzen nun, bestela igual itxi itten zen. 'Ta kontu, 'ta bestik bota auro. 'Ta bra bra bra! 'Ta hortxe beria 'ta bota barrenea.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta dena hoztuo, itteko makinak eta. Bakizu, hoik kontu itten yote. Bi urtian iual kontzen yote. Konjeladore batekin nola itten da?Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Euskarai nik usteut, garai haitan euskarai elizak kontu ziyola. Eskoletan erderaz itten zen miño eliza eliza beti
- Dotriña euskeaz maten zen ez?
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Bai
- Guk e ' hala in genun kumuniyua 'ta dena 'ta geo 're
- Bai elizak kontu ziyon. Meza latiñez ematen zu miño sermoyak eta
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi "Kontu atta, kontu!!" "Kontuko ziot honei motel, ez duk jongo ez hau! Kusko 'uk!"
- Harrapatuta gaiña!
- Etorri zienin aiba dio! Bestiak hai botia! Umia!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Oain deus ez.
- Bai, oain...
- Biño len 're gehiyago kontzen zen diruri!
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- E?
- Len diruri gehiyo kontzen zen!
- A bai! Hoi bai, hoi bai! Karo, xoxak konta ahala 'ta, eutsi biharko!
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiArratsin loik itten ez. Hurrungo eunin loalik amorratzen! 'Ta lana in ber! 'Ta negu biziya! Leiyuk ereki kamiyo ayekakuk 'ta hotz errakin bai, zeai kontzetik, lua pixka 't despejatzetik.
- Jo!
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Geak in genulako prueba. In genun kupel batetik barrika bukoi bat bete, 'ta hoa bea ate genun. "Hau ez duk gazitzen!" 'Ta urtia jun 'ta hortatik hasi giñan. (...) prueba 'ta bestik kupela haundiyak hasi giñen 'ta joder! Ez baizen... Oaiñ hoztutzekukin kontzen (...) urte guziyan,Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Kontzeko! Bestela torri itten da!
- Karo. Karo.
- Dembukin gazittu itten da berriz 'ta bi urtian igual igual eoten da.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Eskola Aierdira 'ta han 'e maixtra zea genun, kastillana. Esku batin bihatza bakarra zun, biño bihatz harrekin erki kontzen masailla! 'Ta kontuk eta hizketan ustegabin 'ta, etorri 'ta kontu bihatz motz batekin 'ta bestikin ta, ta ta ta... Ixillik!Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiHan botilla puskan bat 'o iul putzun. Biño bueltan tortzeko bustiya nahi ez ba! Plititi-plata ibilli gabe. 'Ta hala eantzi arropak eta hartako bai ber izaten genun batek han geldittu. Arropa haik kontzen. Arropa... Lau... Sei zazpi laun, zortzi iul izaten giñan 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun