Militarrak

Nor Pagadizabal Artola, Frantxiska
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-086
Pasartea 0:28:45 - 0:31:37 (2' 52'')
Laburpena Ardiak zaintzen aritzen ziren anaia eta biak. Txarondo errotan militarrak zeuden.

Transkribapena

- Ardizai 'ta zean 'ta ardiyain e' batin han zea Xegun Xeundo zen (...) ona.
- Ni neska txarra ordun e' miño hiru urten difentzia igual 'ta zean zubiya san ber nola da itturriya errotakua?
- Bai
- Haren onduan jarri nun Xabin anaiy hoi gotti handik ez joteko ardiyak.
Errotan bai genittun ordun militar zar hoitakuk 'ta guria han jarri zen gizajua mutil kozkorra miño
zea ardiyak betik gotti alde haingatik
- Eskapo
- Bai eskapo in ziyoten ar alde in! ikatzen baizin guardi zar hoikin!
- Izaten zin sargentuk tenintik 'ta beti mutil kozkorra o' aisa ikatzen zela jakinta aisa ibiltzen baizin!
- Karo
- Ordun 'ta laineza haundiyua
- 'ta ni karobi aldea zerrika 'ta urdeka. Oañ ettut saten holakoik miño. Ai jaungoikua! errak satenzkiguten bai. Hairi ez ziyoten ezer ingo miño bempin.
- Enteinttu 're etzuten ingo noski
- Eztakit enteinttuko zuten, hobe
- Hobe ez ittia
- Hantxe bahintzat zeatu ni karo ardiyai seika jon ber nik berriz jira nittun 'ta
Bestia Xeundo iyo gotti zean gotti errotako malda bado gora harrei billa izan baizin (...) harriya botzen ziyoten jotzeko moun guriak... gor itten zun gue Xeundok muti kozkorrak!
- Ni bazakiyen ze zeakin nabillen 'ta harrei pilla bat amildu goitik, ordun sartzen zin nomatte gordetzen zin atzea
- 'Ta nei kaso in berrik ez, ni neska txarra, nahi nittunak esanez hantxe ni!
- Bei erki ikasi genun bizitzen guk! aztu 're ez sekula miño
- Bai, difentzi erreko bizimoduk! zuenak eta guenak.
- Bai guk ardiya 'ta behiya denak aurrin genittula hantxe ibiltzen giñan
- Bueno baserriyan 'ta ho e' , zuen antzea geiyo, baserrikuk beti gorruo, baserriya ez duna miño , miño garai hartan gañea gosia 'ta okerrko oandik.
- Ogiyik eta etzen izaten (...)
- Ai
- Ogiyik gabe gañea kusi zin komeiyak eta Aranatzen barna arto billa 'ta
- Hua 're ogiya jateko 're ibilli berra e'.