Aranon ere aldaketak

Nor Almandoz Huitzi, Gregori; Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-078
Pasartea 0:42:15 - 0:44:25 (2' 10'')
Laburpena Gregorik bere herria, Arano, nolakoa zen kontatu digu. Bi denda zeuden. Eliza eta frontoia. Jende gutxi bizi zen, lanera asko ateratzen baitzen, dirua irabaziko bazuen. Orain jendea itzuli egin da, lehengo etxeak erosi eta konponduta. Oso polita dago.

Transkribapena

- Ta gañekun Aranon dendak eta... enkarguk 'ta nondik itten zenittuzten?
- Enkarguk han bazian Aranon bi tienda.
- Gu Goizuta joten giñan enkarguta asko
- Nei san nau e! nei san nau!
- Ez biyei, biyei
- 'Ta zea Ara... bi tienda zian han, komestiblia 'ta bestian por ejemplo ardua 're saltzen zuten 'ta gosai ttikiya iyandian 'ta baserritarrak faten zian,
haik e' bai kafeik ez, miño.... o zea kafia 're usteut bai maten zula zea, 'ta bi bazian tienda.
'ta batian ferreteiko gauza 'ta 're eoten zen da, zean. Bai, tienda. Eliza 'ta bi tienda, frontoiya 're bazun... 'ta klaro jende gutxi! klaro jendia ateria lanea irabazko bazun!
Da baserriko gurasuk umiakin da baserriyak eta ben kozkorreiyakin 'ta holaxe. Un pueblo 'ta oaiñ harrittuko ziñan ze herri politta!
-Haundiyua oan? Jende geyo?
-Itxe berriyak iñak
-A!
- eta oandik ettut kusi azkeneku hoik asko 'men daude iñak hala san ziaten. Miño ni azkeneko izandu nitzanian lengo itxe xarrak erosi 'ta arreglatu 'ta
gio guarda zea eoten 'men da ne illoba han bizi dena ne ahizpan sui semia, suiya ez semia . Erraiña du harrek. Eta zea herriya arron txukuna 'ta politta.
'Ta bai oso oso herri politta.
- Jo!
- Fan baukat gogua bai fateko.
- Jon berko, zu berriz?
- Bai ordutik gauzak erki ganbitu dia oan!
- Bai ba, han e' ganbitu hoixe! Aranon in biar da ba itxia zu! Handikan aldena Hernani laneko.
- Bai miño oan kotxikin, difentziya
- Bai ba kotxikin aleiya momentun, momentun.
- 'Ta zuek Goizuta