Larrazabalen argindarra

Nor Almandoz Huitzi, Gregori; Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-078
Pasartea 0:38:55 - 0:42:15 (3' 20'')
Laburpena Lehen baserri askotan ez zegoen argindarrik, baina Larrazabalen Arraskuerrotako errotari zaharrak jarri zuen; Asteasuinzarrak. Bertako urarekin eta motorrarekin jarri zuen argindarra. Ote-jotzeko makina ere motor harekin jartzen zuten. Aranon, Gregorik beren etxean beti ezagutu du argia, Arranbide zentrala gertu baitzuten. Argia joaten zenerako, kinkila egoten zen.

Transkribapena

- 'Ta zea, argiya bai al zenuten etxian?
- E?
- Argiya bai itxian?
- Argiya guk gena,
- Argiya!
- Ardiya geok jarriya genun itx itxian zea ura 'ta argiya (...) itxian zea motorrakin 'da
- Zeñek jarri zun?
- Errotaiyak errotai zarra etzenun zuk izautu ez,
- Zein?
- Hemen Astiasuinzarra, Bittor, nola Bittor? Horren attonak jarri zittun.
- Harrek esku ona 'men zun
- Bai
- Habilidade haundiya 'men zun harrek.
- Bai, atton harrek bai
- La la Labadoria, labadoria haundi bat 'ta itxin, 'ta ordun arropa ez zen izaten zeaik holako zeaik, 'ta han a be askakin 'ta beak jarriya itxin (...), 'ta geo
motorra, motorra 'ta guk zea 're otia 're makinakin 'ta 're zeakin 'ta motorrakin 're zeatzen genun makinakin zea jarriya. Korreakin jarri zea, motorrakin zea polea zea makinana 'ta (...)
- Otia 'ta otik 'ta arbiya 'ta hik 'ta belarra 'ta hola 'ta 'ta txikitzeko 'ta makinakin,motorrakin txikitzen genun (...) Horrek jarri ziun, errotaiyak.
- Modernuk ordun!
- E?
- Modernuk!
- 'Ta oan berriz zea jarriya zuten este Iberduerok jarriya zun tena, oan e' argiya jarriya zuten, oan.
- Lengua miño hobia, lengua ba, zea lehortia baldin bazen igual sekatzen zen zea 'ta deposittu deposittua bastante zea zen miño, urak attu itten zien 'ta gaizki ibiltzen giñan zeakin gaizki.
- 'Ta han izango zin baserri asko argiyik gabe?
- Ua! Hoixe! (...) Oan gehinak jarriya, oan ya Iberduerok gehinak usteut jarriyak diela oan, miño ordu garay haitan bai, garai haitan hoixe! Hoixe(...)
- Kinkillakin 'ta ez?
- Kinkillakin 'ta bai!
- Zuek hala izango zazte?
- Eez guk argiya. Nik beti argiya izautu nun gue itxian. Bai han elektrika zea Arranbiden bertan zen zea elertrikako zea
- Zentrala?
- Fabrika 'ta gio han bian e' bai, gue bi hartan errota zeneko zea hartan e', osaba Joxe Antonio han aitzen zen.'Ta han e' bai 'ta nik beti izautu nun argiya gue itxian.
Oan hola trumoiak o' zerbaitek eamanda ordun, ordun zuk esan zuna kinkiyak izaten zian etxian bai. Miño zenbait baserritan, han Aranon ez miño kinkiyakin argiya zenbait lekutan.