Aranoko maistrak

Nor Almandoz Huitzi, Gregori; Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-077
Pasartea 0:57:43 - 1:00:39 (2' 56'')
Laburpena Gregori, Aranoko eskolaz: Lehendabizi, maistra zahar bat izan zuten. Harekin ez zuten leitzen ere ikasi. Gero, Iruñetik etorri zen maistra, eta, hura gogorragoa izaki, ez zuten eskolara joan nahi izaten, baina aitak behartu egiten zituen. Gero, Zarauzko beste bat ere eduki zuten. Haiekin ikasi zuten leitzen, eskribitzen eta erdara pizar bat.

Transkribapena

'Ta ni, gu han. A, 'ta geo eizu! Klaro bukatu in biar izan baizun, bukatu maistra zar bat. Harrekin nada! Ezta, leitzen 'e ez ganakiun. Fan zitzaigun Pamplonetikan emakume bat, maistra bat.
Hortzak, dobliak e! Hok (...) 'Ta jesus! Arropatik izautzen genun guk hura, noiz gaixtua jartzen zen. Arropa jantzitik! Aukera 're bazun, karo maixtra 'ta akellos tiempos 'ta Pamplonekua.
Arebalo, ez dait izena nola zun. Bueno, kartelian, pizarrian jarri 'ta letrak iñez ikasi genun guk. Pentsazu maistra harrekin. Klaro gu bakizu umiak eta lenguakin faten giñan 'ta maistra zarrak ez ziun kasoik itten 'ta jostatzen denak, hango ume kozkorrak.
'Ta geo hura erretirua hartu zunian, hau fan zen. 'Ta gorra hau, klaro lengukin ya sabes.
-Gaizki ohittuk.
-Gorra 'ta. Eskola ez giñala fango nahigo giñula lana iñ.
Itxian hasi giñan saten. 'Ta iyerri haik, 'ta "Ez, ez, ez, ez ikasi in biar zute umiak, ikasi!" aittak. "Eskola zuek!" 'Ta harrekin ikasi genuna leitzen, eskribitzen, biño ya sateizut e! Kartelian letrakin 'ta zetzen, ikasitzen hasi giñan.
Maistra harrekin zembat dembora galdu giñun guk. Eta geo harrei, maistra gorra zen e! Klaro, jo 're itten giñuzan e, klaro ez bagiñun zeatzen. 'Ta eskerrak gaiñea jotzen giñuzen, ordun ez genun nahi izaten biño!
Harretxekintxe ikasi genun guk leitzen, eskribitzen erdaraz ganakiun pizarra.
-Hara, hara!
-Maistrakin.
-Harrek jarri zun fundamentua.
-'Ta, bai, 'ta geo hura, jo errespetua bai! 'Ta geo hura fan zen eta klaro Pamplona aldian tokatuko zayon igual, ez dakit.
Eta geo fan zitzaigun Zarauztik bestia. Arront emakume polita! Bai, 'ta hura xuabia zen e, biño iakurtzaille ona! Gauzak esplikatzeko 'ta. Guk ikasi genun pizarra Aranon hoixe!
-'Ta zer?
-Gaiñekun ez giñan eskolan ibilli iñon 'e. Ez! Garaiy haitan nola ba! No había!
-Karo. 'Ta zembat urte arte 'ro aiko ziñazten?
-E?
-Eskolan, zembat urte arte 'ro, eskolan?
-Gu... Bai... Zembat? Hamabi, hamalau 're igual, hamalau urte. Hamabi, hamalau igual. Ingo genittun bai.