Arto tartetik harrika

Nor Sagardia Olano, Maitxo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-035
Pasartea 0:25:40 - 0:28:40 (3' 00'')
Laburpena Astelehenetan igandeko gorabeherak kontatzen ziren jostundegian. Neska batzuek ibilitako komeriak: mutil batzuk etxera laguntzeko zain eta beraiek beste mutil batzuekin dantzan. Garai hartan normala zen arto tartean gorde eta harrika hastea; hortik datorkigu harrikalari ospea oiartzuarrei.

Transkribapena

- Kontatzen zun: "Jo komeiy errak ikusi genittiñen nondik eskapo iñ ez dakiula. Batzuk goiko birian zai 'ta gu Santuseneko biri hartatik barrena Gaztaiñea 'ta arto tartin gordiak eta harrika... Amakin bat kontu kontatzen zittuzten jostea tortzen zinin.
- 'Ta harrika aixa hasten zen, e?
- Asko zen ohittura. Ohittura haundiya zen, arto tartetan gorde eta zea... Karo, eunez... 'Ta non zin eunez ez azaltzeko haitara? Arratsin bakarrin?
- Karo, erki! Harta denakin aukera.
- Arratsaldin bestikin juerga biziyan ibilli 'ta gero haiyek itxea bakarrea launtzeko. Ai, biño kontatzen zittun Pepita horrek txiste batzuk! 'Ta kontatzeko zun graziya!
- Bai, bada jendia graziya duna!
- Graziya zun. Oi, kontatzen zittun, beno!
- Eta gaiñekun ez al zen zea izaten, Oiyartzungo neskak kampokukin... Kampoko mutillakin hasi ezkio, o alrebes 'o, ez al zen pikik eta izaten?
- Zer izan?
- Pikiak eta ez al zin izaten? Oiyartzungo mutillak kompaziyo batea ez al zin hasertzen?
- Bai, baiño ze haserratu?
- Bai.
- Pues bai, beák haiyekin joteko lenoztikan ibilliyak edo tratua baldin bazuten, saite 'izut, arto tartetan gordetzen zian 'ta "bai, heldu 'ttuk, heldu 'ttuk" eta harrek eaman geo. Bestikin baldin bazijuzten. Hoiy zea haundiya zen e hemen, e!
- Ohittura.
- Ohittura haundiya harrika matia.
- Geo harrikalaiyak deitzen ziguten.
- "Oiyartzuna jon hai, jon hai! Geo harrika emango 'ttek".
- Oaiñ 'e bai al da?
- Oaiñ? Ez! No. Oain beste modura da. Eta gaiña ordun 'e arrimatzeko 're illumatxin edo horrela beldurrak eonez ikusteko jendiak zeiñ zeiñekin ibiltzen zen. Gaurko eunin normalmente biltzen dia gaztiak neska 'ta mutil! Eta normala da!
- Karo.
- Ez gu bezela, ibilliko pozikan, eta illumbatxa ailletu arte zai mutilleta, mutillakin zeatzeko. Beldurrak "jendia beira eongo 'uk eta...". Gaurko eunin normal ibiltzen dia gaztiak neska 'ta
mutill! Geo eskolan ere hala ibiltzen dia 'ta ez zaiyote haiyei ezer iruitzen. Eta ez da behar gaiña iruipenikan.
- Bai, bai, denak pertsonak.
- Normala. Gaztetasunak dittun graziyak eta gauzak dia.