Baserritik lantegira

Nor Oiartzabal Etxeberria, Inaxi; Iñarra Lizaratzu, Manuel
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-064
Pasartea 0:15:40 - 0:18:25 (2' 45'')
Laburpena Manuel arotza da. Laneran ikasi zuen arotz. Soldaduskaren ondoren, San Pedroko astilleroeta joan zen. Barkuan arotza behar zela-eta joan zen, baina itsasoan mareatu egiten zen. Gero hasi zen Luzuriagan.

Transkribapena

-Ni ez, ni aotzian.
- Arotzin?
- Hirurogeita hamabost urtiak arte lanian aittu nitzan ni eh?
- Miñon e zeanin Luzuriaganin arotz lanetan aitzen ziñan?
- Aotz lanetako jon giñan miño zeittun galdu zin hango aotz lanak.
Mateila kartzen zun moldik itteko eta gastatzen zen seizak holakon jefen itxea 'ta seizak hara 'ta, man zak et ahan gastatzen zen.
Nausiya konturatu zenian. Fuera.
- Mm.
-Gio zu hasi ziñan lanin zean Luzuriaganin.
- E?
- Geo Luzuriaganin.
-Luzuriaganian ba! Miño aoztan, lenbizi aoztako zartu giñan han.
- 'Ta geo hor pa , nun zen fabrika joten ziñana geo? Aotz lana ittea, anayakin?
- Laneran.
- Laneran itten zun geo honek lana.
- Ni laneran hasi nintzan, leno santzut hamalau urte kunplittu miño len. Soldao eaman ziaten arte. Miño irazi oso gutxi itten zen.
Hamazei bat urte nittunin zan tzian enkragatuk: " nahi al duk aoz taillerrea, mutil bat ber ttek han" 'ta aotz tallerrea, laneran bertan e, hara jon nintzen.
Soldao jon soldao eman ziaten 'ta torri 'ta san tzin enkargatuak, jon nintzan despeida matea. Ta san tzin:
"Bueno, honea heldu a haiz? ez al dakik hemen ez dela ezer irabazten!"
" Ez, despeida firmatu beut"
" A o bale"
'Ta harrek esan zian: " Nahi baldin bauk lanea jon 'ta han hemengo doblia irazikouk Sanpedroa hua, holako tokita "
'Ta san Pedroa jon nintzan astillerota, 'ta han in nunlana. Miño hua 're etzin asko gustatzen, putzuan ibiltzi hua 're.
'Ta gio handikan pasa nintzan Luzuriagaño.
- 'Ta gio izandu da saltxero bat , ne moun. Saltxero bat. Honek jitu ez du etxeik ez da, itxe barrenin lanin.
- Lanetik aparte aitzen ziñan arotz lanetan.
- Lanetik aparte aotz lanetan. Honek jitu ez dun itxeik ez da. Egiya sateko.
-' Ta ze lan, ze, arotz
-Ze lan ? Dena, arotza dena, atiak jarri 'ta bo todo, todo konpleto, un saltsero.
- Ikasi nola in zenun? Ikasi non in zenun? Zuk bakarrik?
-Ikasi? Sateizut ba, Laneran. Laneran hamasei urtetan esan zian enkargatuak aber nahi nun tallerrea jon,
aotz tallerra bertan zen han, mutil bat ber zutela, 'ta ni pozik! Hor zea hariyak lotzetikan hara,
- Karo!
- Han ikasi in nun! Pixkat ikasi in nun.'ta gio handik aurrea segi.
'Gio soldao eaman ziaten 'ta soldaotik etorri nintzanian, nik banakin hor etzela iraazten, 'ta jon nintzan despeida ematea
'ta enkargatuk kusi zinian: " Ze oan e' honea heldu al haiz!" 'ta " Ez despeida matea torri naz" 'ta " A, bale bale!"
" Hua San pedroa han hemengo doblia iraaziko 'uk!" 'Ta hara jon nintzen. Miño hua ureko lana hua 're,
Geo barko berriya in genun eta aotz bat ber zuten itzasoa joteko, jon nitzan mariatu nitzan 'ta esan nun:
" Ni honea? " Ez ez berriz ez!" Urian barko behin goyan 'ta behin bian 'ta beno beno.