Amaixkillak

Nor Almandoz Huitzi, Gregori; Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-077
Pasartea 0:29:30 - 0:32:06 (2' 36'')
Laburpena Gregorik gogoan du amaixkilla-rako etxera joan behar zela (Oiartzunen amezkilla jaso dugu). Behin, txokolate-jatera gonbidatu zituzten eta ez zituzten amaixkillak entzun. Etxera joateko beldurrak egon ziren; aitak ez zien errieta egin baina hurrengoan goizago joateko esan zien.

Transkribapena

-Eta fan 'da: "Hara torri da!" 'ta dantzan. 'Ta geo neguan, ordun nik ez dakit zer zian erregiak, eguarritan 'do hoitan Herriko Itxian joko zuten soiñua, jotzen zuten.
Eta pentsazu ze erretirua 're amaizkillako itxea e! Bai amaizkillako itxea. Eta batian han dantzan gabiltzan 'da jakiña gaztiak eta dantzan 'da, 'ta builla 'ta. Gombitu giñuzen txokolatia hartzea mutillak, neskak, lehengusuk.
Eta zeak, eta txokolatia hartzea eta txokolatia gailletakin, ordun txokolatia fíjate! Eta geo amaixkillak jo eta guk aittu ez. Beittu, illundua 'ta gu beitti bajatu giñan 'ta amonai, hango amonai galdetu geniyon.
Zea: "Juanita! Amaixkillak jo al tzu?" "Amaixkillak aspaldi jo ttu, zer zailtzate hemen guandikan?" 'Da itxea fateko bildur bat. 'Ta klaro geo, bai ordun hala izaten zen.
-Oango gaztiak 'e badute.
-Oan atera.
-Eta aittak, aittak esan ziun, aitta seriyo-seriyo 'ta: "Atta barkatu, diskuittu in ga, zertikan ez dugu aittu amaixkillikan gaur".
'Ta geo san ziun: "Bueno oangua barkatuko 'izutet, biño honez aurrea amaizkillako itxea!". Fíjate tú, eun argiz!
-Eun argiz. Ze ordutan izaten zin ba amezkilla?
-Amaizkilla zertsu ordutan izango zen no me acuerdo chica pero
-Zortziyak 'o hola?
-Illunar, illunabartua behintzat! Illunabartua.
-'Ta zer zin ezkillak jotzen?
-Bai. Amaixkillako ezkillak jotzen garaiy haitan bakizu.
-Benga erretira.
-'Ta hantxe, holaxe 'ta, gu itxea korrika 'ta atzetik beste bi mutil bagenittun. Biño bai mutillai kaso itten geniyon! Itxian errita mango ziuten beldurra.
'Ta ya sabes, hola zen, garaiy hura hola izaten zen.
-Karo, karo. Eta zu noiz joten ziñan beana igandetan?
-Igandia 'ta.
-Igandetan.
-Igandetan. Biño orduko ya ez zen soiñuik?
-Ez ordurako soiñoik ez zen. Ordurako Anastasio 're, Anastasio 're andregaiyakin hasiya. Geo ezkondu zen mutill hura Urumeara. Bai 'ta, biño hil zen aspaldi bai.