Beste batzuk

Okinak, rekadistak, pelukeroak, biajanteak, "perrerua"; tozinera; karreteroak; barberoak; guarnizioneroa, bidegintzakoak...

Kaminero

Transkribapena

Nor Pagadizabal Artola, Segundo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-136
Pasartea 0:23:03 - 0:25:11 (2' 08'')
Laburpena 36 urtean kaminero ibili zen, bideak egiten eta konpontzen. Bakoitzak bere zatia izaten zuen, Segundoren zatia Larraldapatik Otraitzera izaten zuen. Gero bijilante ere aritu da 18 urtean. (Bat batean mozten da kontatzen ari dena bukatu gabe)

Mugarriak jartzen

Transkribapena

Nor Tapia Iparragirre, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-135
Pasartea 1:24:44 - 1:25:28 (0' 44'')
Laburpena Oiartzungo Udaleko goarda batentzat mugarriak jartzen aritu zen gero Joxe Luix. Hori izan omen zuen lantegirik onena: jornal ederra eta bazkaria ere ederra Iragorri-enean.

Lanean

Transkribapena

Nor Tapia Iparragirre, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-135
Pasartea 1:09:09 - 1:10:40 (1' 31'')
Laburpena Behin berriko presan ibili zen lanean lehenbizi, presaren zulo edo "eskapeak" ixten. Hura bukatzean, Emitatik Aristibururaino zanga irekitzen hasi zen herrira ura eramateko. Gauetan, berriz, kontrabandoan aritzen zen.

Aita eta anaiak basoan lanean

Transkribapena

Nor Mendiburu Etxeburu, Mari Karmen
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-142
Pasartea 0:23:27 - 0:24:24 (0' 57'')
Laburpena Aitak basoan egiten zuen lana. Anaiak aitarekin hasi ziren lanean eta hala jarraitu zuten kozkortu arte. Ikatza egiten aritzen ziren.

Txondar plaza, txondar zuloa

Transkribapena

Nor Etxarte Pikabea, Jose Manuel. "Trumoia"; Billaluze Arbelaitz, Joxe. "Leatza"
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-141
Pasartea 0:41:51 - 0:42:26 (0' 35'')
Laburpena Txondar plaza eta txondar zuloa, biak erabiltzen dira txondorra egiten den lekuari deitzeko.

Aita zentralean

Transkribapena

Nor Egilegor Portugal, Maitxo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta ERR-41b
Pasartea 1:04:17 - 1:05:14 (0' 57'')
Laburpena Aitak zentralean egiten zieten lanean. Egunero egiten zuen lana. Hiru errelebotan egiten zuten lan: goizez, arratsaldez edo gauez. Gero, hilean behin edo, asteburutan ere lan egin behar izaten zuten, 16 orduko turnoak. Bi lagun izaten ziren errelebo bakoitzean. Txandaka egiten zuten lo. Erne egon behar izaten zuten, edozein aberia zela, ahal bezain pronto konpontzera joan behar izaten zuten eta.

Inudeak

Transkribapena

Nor Rekalde ahizpak, ; Rekalde Urdanpilleta, Maria Luisa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-112
Pasartea 0:47:54 - 0:50:29 (2' 35'')
Laburpena Emakume batzuek esnerik edo gutxi zutelako eta beste batzuek ez zutelako nahi, beste emakume batzuek hazitzen zuten haurra beren bularreko esnearekin. Hauek ziren inudeak. Donostiko inudeak oso famatuak ziren, inguruko herri askotatik joaten ziren emakumeak hara lanera. Donostiako aberatsen etxeetan egiten zuten lan bertako haurrei bularra ematen eta zaintzen. Famili aberatsek oso dotore jazten zituzten beren inudeak.

19 urtez basomutil

Transkribapena

- Zenbat urte arte aittu ziñan basomutil bezela basuan lanian?
- Ni basuan hemetzi urte,
- Hemeretzi urte
- Hemeretzi urte hola pasa nittun.
- Oseake hamaseikin hasi 'ta hogeita hamabostekin o' hola utziko zenun?
- Zeozer hola, hola zeozer utzi nula uste 'ut. Hogeita hamabost ingurun o' fabrikan sartu.
- 'Ta hor fabrikan sartu ziñen 'ta zer dela 'ta utzi zenun mendiko lana ba? Anaiyak eta hor seitzen zuten ba, ez?
- Bai miño fabrika beti lan errexuo errezagua zela 'ta ne launak e' han sartu zin bat o' beste. ?ta han sartu giñan miño, joño!nik ezin nun etsi!
Hua ez zen, mendiko lanakin oittu 'ta hara jon 'ta joe! makina, lengo makina zarrak e! antiualeko zarrak 'ta. Hua ez zela lana. Kiston hautsa izaten zen, lantei zikiña zela hua! nik alde in in ber nula, hiru hillaete buruko.
Nik alde in in ber nula berrize mendira! 'ta Jose, izena nola zun e', beno izena Joxeluix zun , Joxe Luix Barrenetxea o' zer hola zun lixteruk.
'ta hua jon zen 'ta " -Zer deu (...)txiki erotezen hasiya o' zer?- Ze pasatzen da ba? 'ta -Alde iñ ber dukela 'ta enkargatuk san zik nei! Joe ez zakela alde in! Jarriko yaz!"
Etsi nun miño jo! aurreneko eun batzutzan
- Txarra
- Gaizki, ezin etsi. Leno txabolatik burua ate orduko haize hotza 'ta ebiyakin bustiya. 'Ta han berriz sartu 'ta barrena hortan kieto zortzi ordu.
Geo beste zortzi pasten ganittun berriz e' mendiyan e' ! nik 'ta beste laun batek biyek. Berriz mendira joten giñan. Hartzen ginttun lantokiyak piñua sartzeko baserritar batek, baserritar batek nahi zula piño trozo bat sartu
o' bire pixkat bat in o' uran tubeiya pasa ber zela o' 'ta txapuza hoitan ibiltzen giñan pixka 'at.
Nor Elizegi Zapirain, Juantxo. "Prailetarra"
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-091
Pasartea 1:19:14 - 1:22:14 (3' 00'')
Laburpena Hemeretzi urtez aritu zen basoan lanean. Hamaseiekin hasi eta hogeita hamabost ingururekin utzi zuen. Gero fabrikan hasi zen. Ondoren, fabrikan 20 urte pasa zituen. Ez zitzaion fabrikako lana gustatzen.

Otea ebakitzen eta lineako guarda

Transkribapena

Nor Aduriz Urdanpilleta, Tiburtxi; Unsain Aizpurua, Dolorex
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-103
Pasartea 0:36:55 - 0:40:43 (3' 48'')
Laburpena Alderantziz ebakitzen zuen otea. Aita lineako guarda aritzen zen, gaixotu eta aitaren lana egiten aritu zen Dolorex; lineako zutabeetara igo behar izaten zuen. 14 urterekin hasi eta ezkondu arte aritu zen.