sano

Forma mugatua: 
sanua
Kategoria gramatikala: 
Adjektiboa
Batuan: 
Osasungarri
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Sana/o
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Auzokukin 'e, Jesus Maria! Auzokuk ikusten baldin bazin, euriya 'ro heldu zela 'ta belarrin "zuzte, zuzte" 'ta gu bi 'o hiru kozkor, handa korrika, hairi launtzea! Hala, merinda 'ro zerbatte. Ordun zen... Nik ez dakit, sanua, bizimodu sanua! Pobrik, biño sanuk.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta azpiyan barriño bat jarri 'ta ura irakin 'ta hara bota, irakin 'ta hara bota. Uan lejia bezela. Sano askiya bai! Usai goxo askiyakin!
- 'Ta txui txuiya gelditzen zen?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiEgosi dela, 'ta hori dena karnizeruk beák itxian itten zuten. 'Ta geo, e... hori bian, eta goiyan zuten betenaiyoko ofizina, zertikan behiya hiltzen zenin, 'ta baja man 'ta in ber izaten zen eta.... zea, harrek... Man ber zun baimena sano zon, 'o ez 'ta hoi dena,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiDiro mordoxka 't gastatu, biño ba! Pasa zen 'ta. Deus 'e. Gek sano beimpin 'ta. Ze sango zaittut gaiñekun...
-'Ta zembat demboa eon ziñan?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHoi zea, sendatu ber zula. Zaiñak kusten 'men zizkan 'ta hezurrak 'e bai sano 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, hortxe bizi. Hiltzen zailla 'men da ba sano delik eta. Nolapaitt 'e bizi.
-Bai.
-(...) komei txarrak kusi genittun errotak itxi 'ta jarri niñuztenin ze hamar hamaika urtekin ni hor.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiikustia sano don o' ez don o' hoi ez dut gaizki harrapatzen nik, miño nik gaizki harrapatzen duten baserriyan hemendik mataara nola eramango zu ba txerriya e!Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Iualtso! Bai.Bai, iualtso. Lana gehiyo itten zen, biño sanua 're bai, e! Ze usai goxuakin arropa 'ta... Geo eunez 'e jarri euzkitan 'ta ura botiz, ura botiz euki 'ta usai goxo askiyakin bai atetzen zin. Oaiñ hambeste lejia ez zen gastatzen ez! Uain, berriz, dena lejia 'ta dena...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiMiño sanuna 'ta indarra duna talua da e! 'ta naturalena 're bai.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiHoi bestia! Garai batin patata sanua, arto iriña patatai nahastuta aziendai maten zen, oaiñ zer, konpuestua, zekin itten 'te dute?Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiGarai batin e' bazin gauzan ongi koserbatzeko, ezer e' bota gabe, sanua! 'ta geo paperakin, tapa izaten zun eltziak lurrezkuk biño beti esnasiya, 'ta papera jarri gañin 'ta geo lotu.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi'Ta hua bildu eskuz eta belar gaiñian jarri 'ta jateko. Numbaitik amak tripa betetzen ziun. Denak sanuak hazi ziun. Hoi bai, denak sanuak. Talua 'ta esnia 'ro etxeko hegaztiya 'ro patata 'ro itxeko serbitzukin biño denak sanuak hazi.Etxeberria Olaziregi, Joxepa