gaitz (1)

Forma mugatua: 
Gaitza
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Gaixotasun
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Enfermedad
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiEta kutsakorrak zin eta ordun e... Baldin bazen, e... Zea, baldin bazon baserri batin e... Zea hoi, este... E... Kutsuzko gaitz hoi, 'o nafarmiña 'o lamparoiyak 'o... Ioziñ holoko gaitz klase, ba ordun hara jon ber zuten personak eta hankatakuk 'ta kambituta 'ta, Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Harren osaba bat 'e ne... han hil yunen. Juergan jon igandikin 'ta kanpoa atera jana 'ta kazkarra 'ta San Antonak eta hoztu da 'ta sotoa sartuta, han lau 'o bost sotun, eta hoi ikaragarrizko hotzikarakin, 'ta goira eaman 'ta... minan lana itten zun 'ta minako gaitza zakanPikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Eta ordun horrek, e... Afetatu zigun denea. Gaitzak 'e ekarri zittun, ni neone adibidez, e... Sei urte... Exkaxak nittula 'ro dena zea sarnaz bete nitzan, buruak eta denak! Puskatan jon zin zea, kaskarakin batin illiak eta denak, eta San Juan itturrira joteko ohittura zen ordunEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- klaro! Gosia 'ta garbitasunako 're ze, jaboiyik eta ez zen 'ta! Oan bezela izan bazen dutxak eta zeak garbitasunak 'e difentzi haundiya du gaitzantzat e!
- Klaro 'ta hambeste jende elkarrekin bizitzen 'ta...
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Bai, 'ta eskerrak mendira joten ziñala, bestela aspertu ingo ziñan zu seuruna!
- Bai, bai, bai, bai, bai. Ne desaogua mendiya izandu da. Ni... Gaiña nik ez dakit gaurko, nik ez dakit estresak eta izaten dia zeak... Beste ze esaten 'yozute horrei... Gaurko izaten dia gaurko gaitz...
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiBiño lendikan 'e, hemen ibiltzen nintzan ni beti, e! Hemen 'ta Altxikin 'ta ibiltzen giñan gu. 'Ta handikan holaxe torri giñan 'ta, osabak eta hemen hil zinian, bat hil zen, osaba bat Arditturriko gaitza zula 'ro... Fakundo. Geo harrobiyan hil zen bestia, zea, harriya goitik torri 'ta, 'ta bestia...Zabaleta Labandibar, Joxe