Antsoxuak

Nor Pagadizabal Artola, Frantxiska
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-085
Pasartea 0:31:45 - 0:33:52 (2' 07'')
Laburpena Arreoa berak egin zuen. Ez du inoiz ontzirik hautsi, esku gozokoa izaki. Familiako gehienak antsoxuak dira. Amak berez ikasi zuen josten, eta hari begira ikasi zuen Frantxiskak ere. "Abilidadin paltik gabia". Antsoxu. Iatsi.

Transkribapena

- Behintzat, zuk in zenittun 'ta zuk zue arriua in zenun.
- Nik, arriua in nun nik. Maindire mordo bat banun.
Anaiyak, Anjel difuntu horrek, emana untzi pilla bat 'e bai. Zea osua, juego osua. 'Ta haik bat ez dut nik izango oaindik hautsiyik. Untziya arront gutxi hautsitakua naz ni!
Eskutik ez nau eskapo itten! 'Ta batzui prist! Eskapo aixa itten yote. Eskua berez izaten da holakua 'ta nei... Be! Baso bat 'ta platera batin apaletik 'o nolapatte irristatuta 'ro eroi!
'Ta gaiñekun besteikan hautsi gabia. Itxian 'e ez nun hausten untzi bat!
- Ordun, familitik 'zute esku ona ordun zuek! Abili... Zea izango 'zute... antoxuk izango zazte!
- Bai, bai. Antsoxuk izatia da, baliyo izaki, eskapo in gabe...
- Bai, bai.
- Zea, kontu itten!
- Bai, hoi da. Batzuk torpeguk 'o... Dia 'ta...
- Bo! (...) guziya hausten zun person batzuk.
- Bai, bai, hoi norbeak izango du.
- Bai, norbeak izaten du hoi!
-Bai.
-Holaxen!
- 'Ta ikasi nola in zenun, galtzerdik itten 'ta, bordatzen 'ta hoi, zeonek? 'O amak iakutsita 'o nombatt ikasi zenun?
- Amak, amak baizekin! Amai beituta guk ikasi itten!
-'Ta amak nola ikasi zun? Berez?
-Amak... Amak hoa 're... Karrikan ibilli 'men zin geo haik Karrikan 'e bizittu zin.
Larraldapan 'e bizittu zin geo Maimotxen 'e bai 'ta... Horrengatik saten zun, katuak umik ibiltzen zittun bezela ibilliyak zila 'ta. Saten aitzen zen 'ta.
Hala ibilliyak haik 'e 'ta. Biño gue ama, jesus! Abillidadin paltin gabia! Paltik gabia zen hoa! Abillidadin paltik gabia!
Harei beitu 'ta iozer iñ itten zun. Maindiri letrak 'ta, abezedaiyotik dotoria in nizkan nik. Abezedaiyua eatsi, letran zean jarri bete-betekun, uker haundiyik gabe bai, aski zuzenak!
- Joe!
- Letrak bai.
- 'Ta zuk harrei beira ikasi! Amai beira!