Babarrunak garrafoietan gordeta

Primary tabs

Nor Zabaleta Labandibar, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-075
Pasartea 0:34:50 - 0:38:00 (3' 10'')
Laburpena Karrikako mendietatik, San Markotik tiroak nola ateratzen ziren ikusten zuten, eta Oiartzun aldean nonbait "bum!" lehertzen. Lur sailen arabera entregatu behar izaten zuten baserritarrek babarruna. Beraiek garrafoietan gordetzen zituzten, baratzean lurperatuta. Erregistratzera etortzen ziren.

Transkribapena

- Minan zoluak hemen badia ba! Oaiñ 'e bai. 'Ta garaiy haitan gabian horrea joten zin len osaba 'ta gue atta 'ta...
- Gordetzea?
- Gordetzea. Bai. Gerra dembuan hemen.. Bueno!
- Gorra izango zen!
- Gui iruitzen ziun zea bat, ba, gaztiak 'ta...
- Karo.
- Ez ziun...
- Kontutu 're ez ziñazten askoik ingo!
- Askoik ez. Tirua bai galanki! Tirua bai. Pakun, pakun! Holako tiro alu bat. Pakun! Holako tirua! Tiro bat! Zeateiyan izandu ga gu. Goi harta jon, iatze lekoa 'ta ordun Galtzaberriko... Ordun hemen zentralin 'ta (...)
denak hor bizitzen zin 'ta, gue atta 'ta, osaba 'ta, denakin ni tartian haikin batin jon hor mendira 'ta San Markotik nola tirua atetzen zin, hortikan beida gu.
- Ikusi itten zen?
- Bai, ikusi itten zen. Han nola atetzen zen ikusten zen. 'Ta geo "Aber, nun lertu ber 'te 'u horrek? Nun lertu ber 'te 'u?" 'Ta Oiyartzun aldin nombatte bum!
- Haik Oiyartzunea!
- Bai, Oiyartzun aldea aitzen zin. Oiyartzunen leno bazian kriston granadak eta nun nahi, e!
- Bai.
- Zeako aurrin 'e ate bat ez al zenun izautu hor jota granada pasia? Kaben diez!
Errandonean 'ta zea hoi nola?
- Panaeiya?
- Panadeiya garai batekua.
- Bai.
- Zu kalea zuzela han ezkerreta leno ate burnizko haundi bat bazen.
- Bai.
- Oan ez dakit. Oan izan 'e pasua itxiya do. Harrek, ati harrek euki zun lengo ati harrek han granadakin jota zulua!
- Bai, e? Aiba!
- Bai. Biño gerora 're bai, e! Ati hoi geo kambituko zuten, noski.
- Bai, oain ez dut uste dakanik, behintzat.
- Bai. Ba ordun hemen dena tirua 'ta beste kontoik ez zen. Tirua!
Guk ordun babarruna... Babarruna, illarra saten da.
- Bai.
- Bestela zea tortzen zin, kentzea babarruna, hombeste zea, hombeste terrenu hura...
Haik terrenuak kontatzen zittuzten. Terrenuk kontatu 'ta terrenun konformidadia babarruna man bihar.
- A!
- 'Ta guk itten genittun hola garrafoiyak, garrafoiyak bete 'ta baatzan sartu.
- Mekauen!
- Bai. Zulo haundi bat in, baatzan sartu
'ta muturra hola pixka 't ageri dula 'o aza batzun onduan 'o... 'Ta denin holaxe sartuak eukitzen genittun. Haik listuk izango zin, biño bai gaiñekuk, 'e! Espabilatuazten zen! Berko, e! Bestela torri 'ta dena kentzen zuen, e!
- Karo.
- Dena kendu.
- Ez zizuten behiñ 'e harrapatu?
- Ez, ez. Ez.
- Karo 'ta haik erki! Kristalan zean...
- Kristalakin erki salbatzen baizin.
- Karo.
- Hondatu in izandu ziun batin zakun zolako. Zakun barrengaldian sotuan, biño hal 'e dena lizundu in zen.
Hua pena gue amak eta! Joe, lizundu dena!
- Oain 'e maten du pena, biño ordun gehiyo!