orduko (3)

Kategoria gramatikala: 
Adberbioa
Batuan: 
bezain laster
Gazteleraz: 
tan pronto como
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiEz gaittun beratzak izandu ez! Amak beti enkargu bat ematen zin: "urin sartu gabe, hotz do 'ta!" 'ta bai, ni itxetik ura orduko aztua! Bai, ez zen... Osasuna zer 'te da! Jesus!
-Ez zenun katarroik izango!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez ordun hua zen, 'ta oaiñ hau 'ta...
- Bataillatu? Oaiñ, zea jaiyo 'ta hillan azkeneko 'ro ez dakit zembat dembo, 'ta ordun jaiyo orduko seittun bataillatzea! Bestela limboa jongo zela hil zela) 'ta...
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Eta oaiñ, zea... ikarriyan obsesiyua 'ro zea do, garbitasuna 'ta, haurrak zea keiñu iñ orduko pediatrana 'ta, len denak itxian izango zin!
- Ordun gaiñea, bularra! Eta nik ez dakit, ordun... Oaiñ kalustro ¿le llamais?...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusini lanea. Han (...)... Bai, geo suplentziyak ittea 'ta ibiltzen nitzen 'ta goiza, goizetikan bakarrikan. Attak ez zin uzten goiz 'ta arrasalde nei ezta! 'Ta eskola joten nitzanin 'e aizu, ni eskolatik ate orduko itxea! Jostatzeko demborikan 'e ez nun izaten.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi'Ta biyek (nai orduko) ereki 'men zun gue anaiyak atia 'ta biyek etorri goitti. 'Ta biyek oiyin, oi batin sartu biyek, eta bertan. 'Ta goizin ez 'men zuten loik in.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEz nahi orduko. Hara jon 'ta euna dena zabaldua biño oandikan lo zauden Texa bakarrik jeikiya, Texa bakarra. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-A... Kia zer...
-Kia atetzetik.
-Kia.
-Goizin mineruk 'o kargatzaillik, eskombreruk jon orduko alde itten baizun kiak.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Oan berriz jaiyo orduko guardeira. Eta hiru urtekoz eskola. 'Ta bueno oan.
-Oso difente da.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiKe tartian 'ta, gu koko lapurtzen hairi! Bai. 'Ta itten genun koko hartu 'ta kolkuan 'o bolsillotan sartu, 'ta geo sakristiara joten giñan, zea, eskolatik ate orduko han izaten genun ilunaarrero zea, 'ta hara joten giñan 'ta geo han zean utzi. Beti kokok, ze sakristiyan... Hemen sakristiya saten da, zea 'ta...Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta hoi oso exkaxa zela 'ta be anaiya biño lenoztik bataiyatzea eaman 'men zuten. Seittun bataiyatu in ber zela hua 'ta jaiyo orduko bataiyatzea eaman 'men zuten.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiErdiyak lo 'ta zuloa sartu orduko. Hala eoten zin 'ta!
-Toki erra ba lo itteko huaxe!
-Ba Sestako zabalian 'ta!
-Ohittu ezkio bai!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiTarteka joten giñan. 'Ta gu geo hain tartin, kampuan ibiltzen giñan 'ta hain tartin ezin genun aguantatu. Gu jon 'ta zerbaitte lana 'ro 'ta bestiak zuloa sartu orduko lo. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiBai... zoloa sartu orduko, lampara pixka 't bajatzen hasten ziyoteneako bruum! Lo hartzen zuten denak. 'Ta guk loik ezin hartu. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta hara bai metro mordoska bat atzero ya sartzen ziñan 'ta holako frexkura bat. Gu gustoa 'ta hango jendia hara sartu orduko anda atzea 'ta lota. Zabaleta Labandibar, Joxe