xabal

Forma mugatua: 
xabala
Kategoria gramatikala: 
Adjektiboa
Batuan: 
laua
Gazteleraz: 
llano
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'ta biria 'ta irriyun artin soru haik.
- Xabalin erki!
- Bai, ba. Handik lapurtu 'ro itteko zen, han paseran tokatu 'ta hola iñ
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Hacia Ameztieta.
- Geo Gorrintzolo.
- Geo ezkerreko ayekatikan Guardiko lepoa, Leungo xabala.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusibastante eta izaten nun harri xabal hura nere itxia eta beste bi lurrin erdi tapatuk zozten haik apalak. 'Ta ordun hora izaten zen ne itxia 'ta ne denda. Eta... Arbolan adarrakin eta geo e... Urritzari aixa kentzen zaio axala, urritz arbolari, Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusibiño bueno, hori beste konto bat da. Eta arropak garbitzea joten giñan Peluko errekara 'ta sartzen giñan uretan. Han itxeko gizasemik harri haundi bat, e... Jarriya izaten ziguten, xabal bat, zea, zurrumbillo ttiki bat itten zun lekuan,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai. Bire luzia! Bai. Jon 'ta torri igual izango zin... Ba! Zortzirehun bat metro bai! 'O gehiyo igual, igual kilometro bat! Eta Xixtiyoko txabara itturriya billa joteko 're... Xabalin zen, biñon, beste hombeste igual. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi 'ta han gatza pixka't bota eta bueltan iriña 'ta maza iñ eskuakin, eskuk garbi-garbi inta, maza. Talua hura da. Geo harekin pelota ttikiyak iñ 'ta joka-joka xabal-xabal: talua. Zuk e'zenun ingo iñon?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- 'Ta kale ayeka hoi, lengun zeiñek esan zin, zea e... Plaza ez zela. Karo, oain zea da, e... Galipota 'ta xabala, biño len dena harriya 'o 'men zen.
- Goiko kalia?
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusiHan erdiyan harriya baita 're... Harri xabal haundi bat eoten zen, hua 're gue aiyekatikan altuo 'ta aurretik bajoxio. Eta zea... Itten genun aklaratua eta arropa txuriya pasatzen genun anilletan. Anilla hautsa izaten zen urdiña 'ta harrek itten ziyon koloria bixittu.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta: "Zerbaitt ingo dugu". Joxe korajes(?) ikiarriya zen. 'Ta: "Zerbaitte ingo 'gu". 'Ta hartu 'a betik goitti eaman han beko xabaletik goitti.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Biño toki politta izango zen hoi e!
-Bai, bai. Dena xabala. Oaiñ ueldik atetzen zinin, ura sartzen zen e!
-A bai e? Errekak gaiñezka ite' zun?
Jauregi Oiartzabal, Carmen