Kaxka

Aukera anitzeko galdera
Galdera: 

Uztapide gaixotu ondoren zeinek kantatzen zituen haren bertsoak jendaurrean?

Jose Kruz Ezeiza "Kaxka"k

Koxme Lizasok

Exte Martiarenak