Kaxka

Aukera anitzeko galdera
Galdera: 

Uztapide gaixotu ondoren zeinek kantatzen zituen haren bertsoak jendaurrean?

Exte Martiarenak

Koxme Lizasok

Jose Kruz Ezeiza "Kaxka"k