Fasma belarra (pasmo belarra)

Aukera anitzeko galdera
Galdera: 

Lur xamurrean, baratze inguruan, ateratzen da fasma belarra edo pasmo belarra. Zein beste izenez deitzen diogu?

pixa-belarra

xapa belarra

plantilla belarra