mazka

Primary tabs

Forma mugatua: 
mazka
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
bazka
Aldaerak: 
bazka
Gazteleraz: 
alimento para el ganado.
Adibideak: 
Iñaxi Oiartzabal 13:37, 15:06
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusilen bezelako mazka itxea eaman berrik eta zeaik ez.
- Bai difentziya.
- Diferentzi haundiya, bizimodua asko aldatu da, lendikan.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiAnaia, sega hartu ta mazka ebakitzea, bestia metan gaiñea 'ta ni sardia hartu 'ta gurditikan iatzea botzea. Meta itten genun denbuan: "Bueno, oain segi... Txokorra bota behiyaiy errapea 'ta txokorrai eanazi", azpiyak atea, azpiyak egiñ, behiyaiy jaten eman, (aspes-aspes) iña.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusimarmitetan esnia jarri, astua preparatu 'ta ama haik saltzea 'ta gu itxeko lanak itten: bazkaiya jarri, azinda gobernatu, berriz azpiyak atera, mazka ebaki 'ta eman, 'ta kitto. Segi hor. 'Ta gotti jon, ohiyak iñ, itxia txukundu, denak.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi 'Ta astua, astuakin biyek tortzen giñan. Astua... zea, esniakin, 'ta goizin esniakin bajatu 'ta eliza jon, 'ta harrek beti Altzibarren zea hoiyek... Tarta zea hoitakuk 'o eoste 'izkin 'ta biyek martxa berriz mazkak ittea. Harren gain eoten zen, Antoninan gain eoten zen zea, Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- A! Behi janak.
- Mazka, 'o... Nola saten... Hemen mazka 'o behi jana... Belarra... Harrek belarra ebaki 'ta nik bildu. Muti kozkorra. 'Ta...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiGuk zea baigenittun, zelaiyin mazka segakin mordoska 't ebaki 'ta zalaiyin zabal-zabala jarri 'ta belarrakin berdin-berdin erki tapatuk. 'Ta hantxe Moñitok harrapatu zun lembizikua.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHoik mazka fiña ber dute. 'Ta hemen berriz, "Hango belar luze harrek indar gutxi dik, makala dek hua, makala!" saten du hango artzai, Martxel 'o deitzen yoten artzai batek.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiHan berriz, deus 'ez, mazka ttiki-ttiki-ttikiya. 'Ta han ardiyak ongi. Biño, ardiyak hok ongi maten 'men dute hemenguk han.
-Ordun hemenguk dia gorragoa jarriyak
-Gorrago, gorrago. Askoz 'e gorragua hemengua.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiIndarrik ez izaki mazkak hemenguk bezela. 'Ta deus ez da izaten e! Mazka txar hua. Pintxuk bezela 'men du indarra harrek. Hala saten dute bai.
-'Ta animaliya nola jar, zea itten den e! Horregatik hemen ttikiyuo karo, gutxiyo ber harta.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Netzako denetan txarrena zen sega hartu 'ta mazka ittea jotia. Hua bai deal txarra! Hua bai deal trixtia emakumintzako.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi Ler kaka iña zaude 'ta hartu sega 'ta mazka ebakitzea. Bua! Erdiya moztu 'ta beste erdiya tomakanela! Hantxe , hurrengoko 're haziko yaz erki!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi-Mazkakatako 'ta iatzik kartzeko 'ta
- Gio hasi ziñan bihorrakin
- Bihorra karri nun ta bihorra ez ernai gelditzen 'ta
- Gio nerbioso ikarriya 'ta gue anaya joka hasi zen muturretik
Elizondo Lekuona, Domingo