Oiartzungo txirrindulariak eta pilotariak

Nor Irastortza Gaztelumendi, Maitxo ; Lekuona Artsuaga, Enrike
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-057
Pasartea 0:47:50 - 0:50:00 (2' 10'')
Laburpena Enrikeren anaia, Joakin, txirrindulari ona zen. Bizkaiako bira irabazi zuen. Oiartzungo txirrindulariak: Zabaleta, Mitxelenatarrak... Garai batean pilotari ezagunak ere baziren herrian.

Transkribapena

- Geo ya aurretu nun zerbatte dirua 'ro 'ta beste bizikleta bat eosi nun 'ta ahal zen bezela.
- Bizikletan asko ibilliya za zu, ez? Biñon karreratan 'ta ez al ziñan ibiltzen?
- Anaiya zen.
- A, anaiya zen?
- Joakin.
- Hondarribikua.
- Joakin.
- A!
- Aitzia bazu zuk 'e. Hondarrabikua bai. Hora bastante. Bai, buelta Bizkaiya iraazi zun. Bai.
- 'Ta geo hemen zein zin, e... Mitxelena 'ta hok...
- Mitxelena, bestia Zabaleta, Itxeberrikua, Ibarrekua baitu andria, hoik Txaparreku hortan bizitzen dia, Zabaleta.
- Auxtiñe
- Auxtiñe du andria. 'Ta bestia Mitxelena Joxe. Hoi ziklokrosin 'ta ona zen. Relojeiya nola 'ute zean...
- Bai.
- Hoik. Ona zen ziklokrosin.
- Harren anaiya 're ez al zen ibiltzen?
- E?
- Bi anaiy ez al zin ibiltzen?
- Bai, beste 'at zarruo, Barzelonan bizittu zen, hil zen hoa 're.
- A, Pako.
- Pako bai. Bai, oso... Hoa, Pako oso zea ona zen, garaiy haiytan Matxain, Errentikua, 'ta... Hola zin. 'Ta geo ate zin bitartiñin Puntxiaño Ibarrekua, Lasa, Errotaxarkua, 'ta bestia zea zen, Perurena.
- Klaro.
- Hoik ya, hoik ya hobexio bezela ate zin. Perurena 'ta buelta Españan 'ta... Beno, Pako 're ate 'zandu zen Buelta Españan, biño erretiratu in zen Españiko zea hortan. 'Ta Perurena 'ta Lasa
hobexio zin. Perurena bastante ona zen. Eta ezkeoztikan hola asko ibilli denik, oan badia hor Arraskuko...
- Karrikakua? Arraskukua, ez?
- Bai. Zer du horrek apellidua?
- Leonet.
- Nola du horrek? Zea Arraskuko Joxen semik... Leonet.
- Leonet.
- Leonet Iza.
- Leonet Iza bai.
- Bai.
- Hoiy izango da oaiñ Oiyartzunen...
- Hoi zeakin... 'Ta zea 're bai, Miel Mari Lasan semia 're bai.
- A bai.
- Ez dia ekipo berin, biño...
- Hoiy 're aittua dut, bai.
- Biyek mailla berin 'o profesional uste 'ut dila.
- Bai.
- Bai.
- Oiyartzunen gaiñekun oan dembo batin pelotaiyak 'e (Xapato) bi anaiyak eta...