Pretendiente lesakarra I

Nor Pikabea Artola, Arroxa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-053
Pasartea 0:19:10 - 0:22:30 (3' 20'')
Laburpena Arroxak pretendiente bat eduki zuen, gero bere senarra izango zena ezagutu baino lehen. Lesakarra zen eta San Antonen ezagutu zuten elkar. Eskutitz asko idatzi zizkion Arroxari, baina hau gaztea izaki eta ez zegoen hartarako. Urteetara, mutil haren semea ezagutu du. Hika.

Transkribapena

- ...'Ta ne baitan: "Bai...". Ixtoiak izaten dia... Ixtoiak (larraka), bitu ni: oaiñ hau gaizki eondu denin, apaiza joten da komuniyukin, han do ospitalian, apaiza hoi 'ta, gue beste alaba honen zean 'ta apaiza jon zela komuniyukin 'ta berak presentatu zula apaizak:
"Ni Lesakakua naz 'ta", "Bai? Gue amak jende asko ezautzen du Lesakan" 'ta "Zein tokitakua zea ba?" 'ta san ziyon apaiza horrek, 'ta etxea torri 'ta san zin: "Gue Mari Karmenena joten den apaiza Lesakakua da ama", "Bai? Galdetu al yon nongua den?"
'ta "Bai. Hola etxekua" 'ta "Bo! Be attak hamaika karta eskriittu zin nei!", "Bai?" 'ta "Bai". Eta hurrengo jon zenin, berriz ne alaba horrek esan ziyon: "Amak asko izautzen zun zue atta", san ziyon hola 'ta zea, "Nola?" 'ta "Hola ta hola san zun",
"Gustatuko like izautzia" 'ta "Bueno, hua torko da eunan batin". Ui, ze poza hartu zun zu! Saten zin: "Ez al 'zu karta bat benik harrenik?" eta "Nola!? Ni geoztik ezkondu 'ta haik denak aztu zin zea apaiza".
- Ai ama! 'Ta harek eskribitzen zizun zui?
- Horren attak.
- 'Ta nola izautu zenun ba zuk?
- Hura Lesa... Gu San Antona asko joten giñan piestetan 'ta hor izautu nun nik. 'Ta gue attak Lesakako jendia dena izautzen ziñen eta horren, beno, honen attona, len san dutena honen attona 're izaun haundiya zun gue attak 'ta hortik horra izautzen genun.
Eta beran osaba hori zen kontratixta bat eta harrekin itten zun lana, 'ta Añorgan 'o hor itten ziñen, Lasarte. Geo jakiña, geo Oiyartzunea alde in zun 'ta tortzen zen asko gue itxea 'ta... mutil jatorra. Miño resulta nik hemezortzi urte 'ta harrek hogeita bost zittun,
eta bakizu urrutitik torri ber; oain bezela ez zen kotxeik... deus ez zen, eta harrek 'e nahi zun aldeo neskame 'o... oso mutil jatorra zen. San niyon: "Zue atta zen: un señor-señor. Ez hilla delako 'ta ez zu hemen zalako.
Egiya..." eta "Ama..." oaintxe ez dakit zenbat denbo "...hil da" 'ta geo aittu nun, geo ez dakit zenbat denboa: "Bai Tomas zun zea... Tomasek seme bat apaiz estudiatzen daka" 'ta "Bai?" 'ta "Bai". 'Ta geo han hara! Mundua ze ttikiya den!
Eta oaiñ 'de beti eskumiñak bialtzen nau, torko dela eunan batin, eta saten zun: "Ne arrebak..." han zola deittu ziyon arrebak eta "Ba al dakizu zeñekin non hizketan?" sango ziyon "Ne attan andregaia izandukin!" 'ta hura...
harrek 'e "Sanki yozu karta bat 'o zerbaitt badun" 'ta ezetz ez dula, nik san niyon: "Ezta pentsatu 're!".
- Klaro zuk haik denak... miño hasieran gordeko zenittun bialtzen zizunak 'o? Ze in ziñazten geldittu...?