jator

Forma mugatua: 
Jatorra
Kategoria gramatikala: 
Adjektiboa
Batuan: 
Jator
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Maja/o, agradable
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Eta euskeraz hitz eitten zenutelako kastigua bai?
- Ez. Ez, ez, ez. Ez, oso jatorra zen. Oso. Atta tortzen ziyon bixita sombrero 'ta guzi, ez zen nolanahiko pamiliya izango! Anaiya maixua zun.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai. Bai. Gue itxia, Martinmotzene, handik bertan zen, 'ta noixik behiñ tortzen zin hara. 'Ta ne ahizpa batek, zarrenak, hala in izandu zun nobiyua. Gizona jatorra zen, biyek hillak dia oaiñ, biño .
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Han gue atta 're han ibilliya zen 'ta, asko. 'Ta geo beste batzuk tortzen zin, Goiyerri aldetik eta. Ne ahizpa batek nobiyua hala in izandu zun. Oaiñ biyek hillak dia, biño jatorra zen, Zeamakua. Eta hara torri 'ta jartzen zin,Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Más brutos, pero más nobles.
- Jatorraguak dia.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusimosorroz betiak dozte denak!". Neska jatorra. Eta oaiñ... Hua kusi genun Hondarrabiyan, playako komonak zaintzen eta verme a mí 'ta yo no sé si me tiene pánico... Errita 're maten niyon berandu tortzen zelako eta "ui, ui, ui, gue maistra, gue maistra, gue maistra, gue maistra!
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiDenetik bazin. Lapurrik haundinak ttunen de los de Bilbao, Bilbaotarrak 'ta personik jatorrenak andaluzak zin, trabajadori haitan, andaluces.
- Trabajadorik zer zin prisioneruk hartutakuk ez? Ze geo aparte zin soldauk?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiEta beran osaba hori zen kontratixta bat eta harrekin itten zun lana, 'ta Añorgan 'o hor itten ziñen, Lasarte. Geo jakiña, geo Oiyartzunea alde in zun 'ta tortzen zen asko gue itxea 'ta... mutil jatorra. Miño resulta nik hemezortzi urte 'ta harrek hogeita bost zittun,Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusieta bakizu urrutitik torri ber; oain bezela ez zen kotxeik... deus ez zen, eta harrek 'e nahi zun aldeo neskame 'o... oso mutil jatorra zen. San niyon: "Zue atta zen: un señor-señor. Ez hilla delako 'ta ez zu hemen zalako. Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusibaimena eskatzea hondatzen zon hura jasoko zuten 'ta, jenealin eskualduna 'ta hola izaten zen. Biñon kastillanuk 'e bazin aski jatorrak tartin baita 're tortzen zinak. Haiken kezka haundina izaten zen ordun, hori, norbattek zerbattengatikan nausitako batei maten baziyonEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta bagiñan betzi senide! Ordun denak familia numerosa! 'Ta hoben-hobena mutilla jatorra eta gaiña zun patua soldauxka aurretik biño gerra torri zenin, eaman in zuten, korbata 'ta guzi ibiltzen zen 'ta ordun auzuak burla itten ziyoten: "hoi kaballerua korbatakin ta!".Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiSan ziun, zea: "Honek kubiertak kusi nahi ttik. 'Ta zea gizona jatorra 'uk lasai ibilli. Honekin ez (...)"
'Ta: "Eakutsiko izut nik kubiertak nun din".
Hala, nik eakusteko gue Inaxiok 'e san: "Zu zuaz eakuskiyozu"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-E?
-Zuen artin ez al da ezkerrik?
-Gue zeatan hemen ez, biño zea illoba dugu guk ezkerra jatorra.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta Elizegi 're hor bizitzen da 'ta geo Epelen zea hoik. Hoi da Aginagalde. 'Ta gue attak bat jarri zun testigo hura. 'Ta bestia jarri zun Manolo Baraibar. Hoik 'e Karlista holakuk zin biño jende jatorra.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiEz zen txarrikan, jende jatorra zin. 'Ta ez dakit ze saten ai nitzan. A ba Francon, horren, horren andria zen, bueno, Inazio Aginagalde horren alaba. 'Ta guk hor terreno bat eosiya nahi genun Lartaunek.Harreguy Agirrezabala, Xabier