Auzoko denak lagunak

Nor Unsain Iartzabal, Domi; Arana Aranburu, Marijose; Manterola Arrieta, Maillolli
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-066
Pasartea 0:16:00 - 0:18:20 (2' 20'')
Laburpena Bihurri samarrak ziren. Denak elkarrekin ibiltzen ziren jostatzen. Gurasoak haserretzen ziren batzuetan, gutxitan baina. Senide pila bat zeuden eta auzoen artean ere elkar zaintzen zuten. Hika.

Transkribapena

- Eta klaro bea etortzen yunen Dixpatenea ogiyan billa. 'Ta joe, jostatu in nahi 'ta nik uzten ez.
- Hik uzten ez e?
- 'Ta galletak maten ziyola, kartzen zittula. "Maillolli utziko nazu jolasten?"
- A zeatzeko... uzteko. 'Ta hik halare uzten ez e?
- Galleta banatu 'ro zea iñ, 'ta ordun: "Benga, torri jolastea".
- Oseake, ordaindu in ber izaten zinen.
- Hala saten 'men niñen, miño ni e'nan gotzen hoi egi-egiya san ondo e...
- Anda!
- Miño... Eramos piezas, piezas eramos eh.
- Garmendi apartexio baizen.
- Eta hie anaiyaiy, yo le tenía mártir, hie anaiyaiy e.
- Bai? A Bonanzas jolasten, a Bonanzas: hua Jou eta ni be andria.
- Hara!
- Ui la ospa.
- (Xapi)?
- (Xapi) ne nobiyua yunen maja, ttikitan. Bueno ttikitan 'o... Ondo moldatzen gattunen denak, oso ondo gaiñea. 'Ta denakin jolasten geninen dena.
- Batzutan sesiyua 'ta borroka 're bai, miño hurrengo eguneko pasia. Txarra izaten yunen gurasuak tartin sartzen bazin. Miño hemen guraso oso gutxi sartzen yunen beti.
- Dixpateneko Maitterek beti hoi saten zin:
"Ai, ez sartu behinpin ume tartin e! Ume tartin ez sartu: haik buelta man ordu aixkitzen dia, miño gurasuk...".

- 'Ta egiya dun, ez sartu, umik seittun zeatzen ttun, ahaztutzen zioten 'ta geo gurasuk haserretuk. Bai. Ez dunen izaten ez, miño tarteka bat 'o beste igual sartzen yunen miño gutxi, gutxi ttunen bai.
- Guen amana ezin yunen jon: "Harek jo nau!", "Alde hemendikan!" sango ziñen, danba!, "Alde hemendikan!" ez? Porke harrek enteintzen zulako gaizuak. Hombre, hamar umekin gaiñea, zer? Por Dios, Por Dios, hoinbeste txoaki.
"Esta me ha dicho esto" 'ta "Honek hau san du" 'ta "Honek kendu in nau" 'ta ez dakit.
- Ez hola, bueno...
- Ordun gaiñea zarrenak gaztiak zaintzen 'ta. Nahiz eta familikuk ez izan ez?
- Bai, miño gehiyenin senidik, porke denak giñan alkarren segidan.
- Senidik gehinin... segidakuk.
- Haur pilla bat.
- Pilla bat. Hoi da.
- Miño bai, halare, eozer gauza "Hemen do" 'ro.
- Bai. Eozein errepatzen yunen. Nola denak elkarrekin ibiltzen giñan,
ikusten bazenun eroitzea zijula 'o zerbatte, denak elkarrei laguntzen.
- 'O baten etxea jon eta amai 'ta ezer iñorrei esan gabe eta hua alde itten du ez (...): "Hemen do". Beti izandu da: atiak zabalik, etxez-etxe ez?
- Beti, beti, bueno...
- Yo no sé, oain ez da... Nei pena maten zin hoi egi-egiya san e.
- Oain aldatu da pilla bat.
- Beizan, hor zion kalia.