txoaki

Forma mugatua: 
Txoakiya
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Txorakeri
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Tontería
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Guen amana ezin yunen jon: "Harek jo nau!", "Alde hemendikan!" sango ziñen, danba!, "Alde hemendikan!" ez? Porke harrek enteintzen zulako gaizuak. Hombre, hamar umekin gaiñea, zer? Por Dios, Por Dios, hoinbeste txoaki.Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusiZe txoakiyak e? Ze txoakiyak! San nai nuke: ibitiyakin ebattia libre zen 'ta seakin ez.
- A!
- Hiru eunin. Osea hiru eunin ber bazenun iatzia ibitiyakin ebakita bai 'ta handik aurrea
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiseakin libre. Ze... zertako txoakiya hoik? E?
- Ordun: eun bat izaten zen markatzeko.
- Bai.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiYa galdua zanakan zea... deretxuk. Hoi, hoi txoakiyak! Ni harritzen naz. Hoi... len san dugun bezela, komulgatzea barauik jotia bezela. Tipotxo berin. Iual-iual. Aj! Dena hola!
- 'Ta koetik 'ta hoik... herri lurrak bazin... ayuntamentutik 'ta ingo zuten ba?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Nik txoakiya da satia 're aldea batea, biño nik komoniyua in, mutikoxkorra, komuniyua iñ. Hamabi urtetan 'o hola itten zen komuniyua 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, bai, gue attak hala saten zun, hoi zea bat da, bueno txoakiya ezta miño hola, aleiya, han e' inta izaten zela.
Han e' inta!
Irazu Apezetxea, Erramun