saardi

Forma mugatua: 
Saardiya
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Sagardia
Aldaerak: 
Sardi
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Manzanal
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'ta geo itxeko terrenutatikan aparte ibiltzen genittun beste bi saardi, Urkabeko biri hortan e... Karlos Aranburunak zin, karlos Ttentte saten geniyonanak, eta ordun, e... Guk zaintzen genittun, belarra guk aprobetxatzen genun eta geo e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiLembizi itxetik atera, eta gurdi biretikan buelta nola emago negun Urkabeko birian barrena joten giñan Xixtiyoko haixtiyan barrena, Xixtiyoko saardiyan barrena, Xixtiyoko, Xixtiyoko bire gurutzea atera. 'Ta Xixtiyoko bire gurutzetikan, e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Ez, ez, ez, ez. Etxeko saarrakin leno, oain kampotik ekarrita. Bai.
- 'Ta saar asko eukiko zute ordun. Saarrondo asko, ez?
- Leno bai. Leno hoi denak, gaiñ hoik denak. Denak leno. Ni muti kozkorretan hoik denak izautzen nittun saardiyak.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Ordun saasti pilla erra 're izango zin garai batin!
- Dena saardiya.
- Dena saardiya.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Dena saardiya. Belarra 'ta saarra.
- Eta saar klasik bat biño gehiyo, ez?
- Erruz. Klase onak gaiña dembo 'atin. Oainguk, biño hobiuk.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Kampoko itten baigenun, lan asko itten baigenun.
- Eta saarra 're kampotik kartzen zizuten!
- Baita 're. Baita 're. Biño itxian 'e izaten zen e, saardiyak eta...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiZetik, seittun iertzen geniyon hok portugesak izango dia hoik. Bai hala izango dia. Eun batin hor saardiyan, saardiyan burua azaltzen zuten. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Dena...
-Pauko zelaiya?
-Honozko ixkin sardiya erra, eta hauntz arto zelaiya.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHala abitu giñan, honontz torri giñan Aixtigaiñan barrenetik, gotti birexior bat bada oain zikiñak hartua do. Handik goitti gue sardiyan azpira 'ta handik buelta manta Atxalta aldea 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun