raka raka

Kategoria gramatikala: 
Onomatopeia
Batuan: 
Raka raka
Esanahia: 
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- 'Ta jaboiya 'ro ze biltzen zenuten?
- Jaboiya. Jabon Txinbo.
- Raka raka raka harrekin.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai, bai. Hoi bai. Mendiyak sendatzen nau nei, e? Han ibilli rak raka raka raka gustoa 'ta disfrutatu han 'ta, nei osasuna izandu da, egiya sango zattut. Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Bai, hola ibitiyakin ra-ra-ra marka batzuk iñ, hola: raka-raka-raka 'ta, kompaziyoa, bat hemen eta bestia hamar metroa 'ro hola. 'Ta ya bazekiten hua markatua zela 'ta zeñena zen. Eta geo, hiru egunin, ez zen libre izaten ibitiyakin ebattia.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta beste batzuk berriz nolapaitte ailletu autobusea 'ta autobusin hartu 'ta Errentira. 'Ta han jarri plazan ixkin batin 'ta raka-raka saldu. Beste batzuk berriz baita Ameztitakua 're. Amezteko Juantxo 're. Hoa 're joten zen be kamionakin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- 'Ta, baratza jon 'ta, atera tipulak raka raka 'ta, gue attak, gue atta karlista zen, biño karlista fiña, e? Harrek ezin zun eaman iñoi kalteik ittia 'ta detentziyuk 'ta bueno...! Kustiyua da, "ettik iñork horretik gehiyo jango!"
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiPixa depositotik hartu, porroka pixak eta tipula guziyak pixaz bete! Ala! Biñon, jon 'ta raka raka, 'ta hoi bakarra ez...! Sukaldea... Reketik oso lotsagabik zin, e! Sukaldea iyo, oliyua hartu, martxa! 'Ta Katalintxoko amona, arrontin salada zen, erderaz 'ta zean 'ta.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi-Izu erra hartuko zenun...
-Joe izua hartuko 'te nun! Gaiñea illuna, totala 'ta deus kusten ez! 'Ta haik ixil ixilik euki, haik obserbun. 'Ta ni raka-raka-raka, 'ta haik bi hankak jarri, patxara errin erdi etzanta haik bokaillua jaten. Pra... hau buelta in nun! Oan hormioiya botia da, biño ordun ez zen hormioiyik.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBiño ez sartzen urin haik. Haik hauzko aillekan beti haik. Beti han esperun haik. 'Ta hala, bueno entretu hairi 'ta haik "Bueno mutillak alde auro, auro alde!" 'Ta jon ahala, gu ailletu ahala hartu 'ta haik 'e segi 'ta denak raka-raka joten zin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiOrdun klak birea atetzen giñan. Zea xaal hartan birea ate tak!. 'Ta goitik beitti baniju bezela raka raka raka. Pollii-polliki kamiyun beitti segi. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta raka, raka, raka, raka. 'Ta geo zelaiyin, artuan 'o arto jorra joteko 'ro prepatzeko han goizin lan haik denak in, denak itten zittun. 'Ta oan ez da.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiUstekabian zea sa sardua barrika, han otia jotzen aitzen giñan bazterrian 'ta. Ean raka raka raka ra. Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi-'Ta lagarto 're bazen beste klase bat eta bai.
-Harekin raka-raka eman.
-Bai, harriya bat izaten zen hola jarriya. 'Ta harriyan gaiñian jarri, urian sartu hankak! Eta haren gaiñian. Bai, bai.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Txoixo panplona harrekin xerrak in 'ta jarri zin bokaillua 'ta ni hua jaten, raka raka, gustoaski bai! laster jan nun!Irazu Apezetxea, Erramun