Beharrarekin ikasia

Nor Almandoz Huitzi, Gregori; Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-078
Pasartea 0:01:10 - 0:03:50 (2' 40'')
Laburpena Joxe Luixek ez zuen eskolara joateko aukera handirik izan. Fabrikan bertan ikasi behar izan zuen. Eskolaren beharra handia izan duela dio. Baina beharrarekin ikasi egin du. Jubilatu etxean bertan, 20 urte aritu da hango kontuak egiten.

Transkribapena

-'Ta letzen azkenin non ikasi zunun zuk? Letzen? Azkenin letzen 'ta eskribitzan non ikasi zunun ?
- Eskribitzen? nik zean alabakin 'ta hemen zeatzen ibiltzen nitzan 'ta hola
Gañekun eskola (...)
- 'Ta eskolan e' zeatu biarko zenuten ba, eskribittu biharko zenuten?
- Ba eskolan... bai zeoze zeoze itten genun.
- Katona
- Bi nik ikasi nun gehi na zean fabrikan bertan, zeatu , geo konduktore jarri ziten hor e' jarri ziaten 'ta
Gio han kontadoriak eta (...) eta denak hartu ber zaten genittun 'ta bestiak kusten nittun nola itten zuten 'ta holaxe ikasi nun
- Berrakin!
- Berra bai, berrakin! nik eskolan berra haundiya izan dut kargua alletzen nitzan toki guziyin kargua beti zerbatte jartzen ziaten 'ta (...)
Hor e' zea hemen eondu nitzan denboan hor eondu nitzan demboan e', zea autobusetako zeak eta denak apuntik eta denak in ber zaten nittun (...)
Izena 'ta apelliduk eta (...)
- Oiartzunen jubilatuta zenbat urte pasa ttuzu?
- E?
- Jublatuta zenbat urte pasa ttuzu?
- Hogei urte pasik
- Len san nau
- E?
- Len san nau hogei urte
- A san al tzu?
- Bai. Ordun zuk, Joxe Luix, eskola euki bazunun gauza geyago ikasiko zenittun ?
- Bai eskola zan bazun kolokatuko zen ongi hau, ordun, Hoixe!
- Bai
- Bankoko zea bat e' Larrazabalea joten zena bazen 'ta berak esan etzun ba eskola izan baldin bazun
- Fabrikan e' kastillanua ne ayudantia kastillanua nun han zea asturiano bat eta harrekin eta beste batekin kastillanoz 'ta pixkat ikasi 'ta hola ibiltzen nitzan. Ongi beiñe ez.
- Bueno miño, miño moldatzen ziñan !
- Tako errak botiz tarteka!
- Bestik bezelaxe! bestik e' bai. Karo, hola ikasten da!
- Miño dependitzeko moun hitzeitten nun zea kastillanoz e', dependitzeko. Oañ ongi ongi ez
- Jaio ziñazten tokiyan jaiotzeko, e?
- Bai, bai
- Merito earra