Inguruko bilerak

Nor Iza Artola, Joakin
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-062
Pasartea 0:40:15 - 0:43:00 (2' 45'')
Laburpena Loiolara askotan joaten ziren, topoan. Han ere bilera izaten zen. Soldaduak ere joaten ziren. Irunen ere egiten zen bilera.

Transkribapena

- Hor zeara joten zen asko, Loiyola! Zeaku horta. Kauen! Soldauxkan kuartela dena nola da? Han. Nola du izena barriyu harrek?
- Loiyola, ez?
- Bai. Loiyola, Loiyola.
- Han zer... Hara joten zen jendia igandetan?
- Bai, hola... Behiñ, batzutan 'ta... Jaiyero ez, biño hola behiñ 'o behiñ. (Fronteran) hartu topo 'ta hara jetxi 'ta bueltako ... handik, kombinaziyo ona zen hura.
- Hoi zuek 'e bai? Zuen erarin? Zuen garaiyan?
- Bai, bai. Bai, bai. Jendia Oiyartzunen sartu 'ta Loiyolan jetxi.
- Erki.
- Erki. 'Ta geo tortzeko, han iyo 'ta hemen jetxi. Tira. Biño han billera 're erki itten zen, e! Geo Loiyola... Soldauxka, soldao han kuartela zen, 'ta hortik jende berriya joten zen.
- Soldauk jongo zin.
- Bai, soldaduk 'e joten zin.
- 'Ta soldao izan arren, paisano jantzitzen zinak, joten zinak 'e bazin, biño behiñ 'o behiñ harrapatzen bazuten... Je...! Erne! Erne! 'Ta hola.
- A! Ba Loiyolakua ez nun aittua. Loiyola joten ziñaztenik ez nun aittua.
- Ez, e?
- Ez.
- Han, hara billera 're jende asko joten zen. Asko, asko.
- Ordun jongo ziñazten Arraura oiñez, eta topua hartu.
- Han topua hartu. 'Ta han topun jetxi.
- Erki!
- Bai.
- Uain 'e bada.
- 'Ta Iru... Irunea 're bai. Irunen 'e itten zen, zea, billera. Biño Irunen, kalin (beste ez e! handik pixkat apartexio. Han, hara 're jende asko joten zen.
- Extebenin 'ta hoitan?
- Bai.
- Han 'e, hara 're jende asko joten zen.
- Sana ziten bai, Extebenin itten zela, 'ta beste nombatte san ziten, biño ez naz gotzen non.
- Ya. Hara 're jende asko joten zen. Bai. Hoi 'ta Loiyola, biyek direziyo banatan. Bai. 'Ta Altziberren, 'ta Txikierdin 'ta gaiñekun...
- Pikoketakuk 'ta gotzen za zu? Pikoketan 'e itten 'men zen, 'o...
- Pikoketan 'e bai? Puldamentu haundiyik...