Kentzekoa

Animaliak: arreske eta zikiratzea

Transkribapena

-Zeana atta, ardiya arkara[arkara:15998] biño hauntza?
-Aunskea.
-'Ta manduana ai giñen galdezka, manduak ezin du umia euki?
-Ez. Astuak itten du mandua. Biorrakin kastituta. Enteintzen? Horrengatik du izena asto-mandua.
Enteintzen? Asto-mandua. Zergatik du biorrakin, astuakin mezklatzen da, 'ta atetzen da asto-mandua.
-Ordun astarrakin ingo da? Astarra 'ta biorra.
-Bai, astarra 'ta biorra.
-Mandua, 'ta mandua bakarra izaten da laneko. Harrek ez du umik izateko...
-Mandua laneko. 'Ta iriya 're laneko. Idiya 'zaten da zokorra zikitua.
-'Ta aketza?
-Aketza? Aketza da pues zea, arra.
-Arra.
-Zerri arra. Biño ez da zikittua?
-Ez, ez, ez.
-A! Biño zerriya 're ez al zen zikitzen?
-Bai, zerriya zikitzen zen, zikitzen zien ttikiyak dila.
-'Ta harrek ez du beste izena?
-Ez, zerriya zikitua.
-Ez da, ez du harrek... 'Ta zertako zikitzen da zerriya?
-Bestela kriston aketz pilla izango like 'ta! Ui! Hariyak 'e, hariyak 'e komapziyo batea berrogei bat ume. Berrogei bat itte 'unak iual 'zango 'ttu arkumetan, hogei hariko. Hogei hariko nola utziko 'ttu?
'Ta lengo urtekua han daka 'ta aurrekua 're bai e! Berrogei ardi 'ttunak bi hari naikuk 'ttu. 'Ta urtian hogei atetzen bazka nola utziko 'ttu ba, e? Lengo bitik titu.
-Bai, hoi da, saldu ingo 'ttu.
-Saldu in ber. Horrengatik dia arkumik (...) eta harikuk eta (...) eta harikuk... 'Ta komeni 'yona, 'ta gustatzen 'yona utziko 'u aurreko.
'Ta bei, zezenetako iual. Zokorra raza ona, ama esnauna, bea ona, harai itteko. 'Ta hoi dena kalkuluk.
-Biño zikitu itten da baita 're indar geiyo hartzeko, iriyai 'ta...
-Bai, ba!
Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 3
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-006
Pasartea 0:00:00 - 0:02:33 (2' 33'')
Laburpena Klaketa. Animaliak. Ar-eske. Zikiratzea. (Audioa gaizki dago, orokorretik dago, ez mikrotik. Ez da ezer gertatzen, gai hau gero ere aterako da eta).