Esaldi indartsuak

Esaerak

Karrika, harrika eta makilka

Transkribapena

Nor Pagadizabal Artola, Segundo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-136
Pasartea 0:02:44 - 0:04:12 (1' 28'')
Laburpena Auzoen artean beti izan da pikea, baina sanoa. Beraiek ez ziren ergoiendarrak, tornolarrak baizik. "Karrika, harrika ta makilka". Karrikatarrei zergatik deitzen zitzaien hala azaltzen du. Aspalditik datorren kontua omen da hori. Beste esaera mordoa esaten ditu: "Oiartzun, gogor erantzun" ...

Txarondoerrota

Transkribapena

- 'Ta Txaondoko errota zu gotzen al za Frantxixka?
- Gotuko eiz naz ba! Jaiyo 'ta han giñan 'ta!
- A! Jaiyo han in ziñazten?
- Ez, ez. Goiyan jaiyo giñan, biño hala saten yot nik: "Hau galbaiyoa iyotzeko malda baitugu guk!"
Bian ardiyak jetxi 'ta esnia gotti eaman ber zenun. Sotua ikaarri erra baitu horrek, errota horrek. 'Ta bea itxia 're harriya... Harriyak haundiyak eta oso.
- Martxan eoten zen? 'O...
- E?
- Martxan eoten errota?
- Ez, ez.
- Ordun ez.
- Baita zea 're bazun hark, suteiya 're.
- A bai, e?
- Suteiya 're bazun.
'Ta geo errota, errota izandua, aska han da aurreko aldin. Umia eroi 'ta andria saltatu 'men zen, behintzat.
Ez... Zea 're jakiñ ez. Ez ireitten 'ta ezere. 'Ta umia harrapatu 'ta atea, biziik. Biyek biziik ate in 'men zin.
- Biño hoi zeiñ?
- Errrotan bizi zinak haik, besten batzuk. Guriak utziyak 'ro besten batei mana eukiko zuten igual.
- A, a, a, a!
- 'Ta haurra pla urea 'ta. Ongi ez baido. Iñon paetan gaiñin, lar (...) 'ta zen 'ta! Oaiñ hobekiyo arreglatua eoten da hua 're miño
- Biyek ate zinin ongi!
- Bai, biyek ate.
- Bai.
- Bat igeri ez zekina, behintzat. Emakumia.
- Joe, ze itten dun, e? Zeak.
- Heriyua...
- Bea bakarrik ez zen ingo, biño...
- Instintua...
- Heriyua ez baita (arpegiya gorri) 'ta umia hartu 'ta atea hatzaparrakin in 'men zun. Guri haik bakite.
- Joe...
Nor Pagadizabal Artola, Frantxiska
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-085
Pasartea 0:45:40 - 0:47:20 (1' 40'')
Laburpena Txarondoren azpiko aldean, Txarondoerrota dago. Frantxiskak ez zuen ezagutu martxan, baina sutegia ere bazuela dio. Aska oraindik han du. "Herioak begiak gorri". "Holako kontuk asko". Iraitten. Hark.

Auzoko pertsonaiak

Transkribapena

- Hoik gehiyo dakizkite.
- Ni Luziona gotzen nan. Asto zar bat, harrek bai ibiltzen zula asto zar bat! Egurreta joten. Gue itxeko bidian jarri hola, hola, "Nahi ni..." elizangatik
"Nahi nike itxe haundiya hoiy eroiko balitzake, hola, pra! itxe tartea". Zenbat bider saten zun harrek hoi.
- Bai, 'ta nola saten zun? "Buen tiempo...".
- "Buen tiempo en Sastarre, mejor en Ozentziyo". Beti hoi saten zinen.
- Hoi dun be esaldiya: "Buen tiempo en Sastarre, mejor en Ozentziyo".
- Asto zar bat hartu 'ta danba-danba.
- Zenbat egur zar menditikan lapurtuta ekartzen zizun. 'Ta behin gotzen nan 'ta kamioi zar bat etorri yunen 'ta hartu 'ta eaman in ziotenan denak.
- "Buen tiempo en (Zuzperregi), mejor en Ozentziyo",
"Baniak ni hemendik, atso tartetik, atso tartetik".
Nor Unsain Iartzabal, Domi; Arana Aranburu, Marijose; Manterola Arrieta, Maillolli
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-067
Pasartea 0:08:50 - 0:09:30 (0' 40'')
Laburpena Auzoko baten kontuak. Asto zahar batekin ibiltzen zen. Zer esaten zituen.

Eskerrik asko'. 'Sango yogu'.

Transkribapena

- Bueno ba, eskerrik asko!
- Sango yogu !
- Jokuko ez zute denbuik izango oañ?
- Ez.
- Ordun astia hontan pobre? Erra marka!
- Asti hontan sosik gabe.
- Astia hontan ez dugu zea, Caja de Ahorrosea dirua eamateik.
- Apustu in berko zute?
- E?
- Apustun bat.
- Akaso, afaltzia 're igual.
- Nik honei ingo niyoke apustua gustoa bihar bi uso bota ezetz.
Ez da asko e, bi uso. 'Ta bi uso ezetz bota bihar. Hoi ingo niyoke apustu honei.
- Ehiztaiyak al zazte?
Nor Galdos Arbide, Faustino; Galdos Arbide, Juanito; Aranburu Lekuona, Tiburtzio; Mitxelena Aranguren, Santos
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-061
Pasartea 0:51:10 - 0:52:00 (0' 50'')
Laburpena Oiartzunen 'eskerrik asko' esan eta askotan erantzuten dena: "Sango yogu". Alegia, "ez horregatik" esatea bezala da.