Osasuna eta zahartzea

Nor Pikabea Artola, Arroxa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-053
Pasartea 0:39:40 - 0:42:00 (2' 20'')
Laburpena Medikuntza aldatu egin da. Pulmonia bakarrik zekiten. Gainerakoan, ez zen begiratzen ez tentsiorik, ez azukrerik... Orain lehen baino zahar gehiago daude. Lehen etxean zaintzen zen zaharra.

Transkribapena

- Haurrakin iñor gutxi jaitsi izango hunen... beti itxea meikua...
- Eta haurrakin 're bai miño, zea're, sendatu 're, sendabelarra 'ta etxian 'de erremeiyo geyo ez? Oaiñ ez dakigu ezer itten miño...
- Ez... Ez dakit ba! Ordun erremeiyua zen belarmiña; burukomiña zunin 'ta... tentsiyua... beno! tentsiyua ez zun iñork hartzen. No sabía que... baldin bazen 'de tesiyuik ordun. Nik hoi saten ñet: ez azukria... ordun ez zen deus itten 'ta ezekiyen.
Lo único pulmoniya zakiten zer, gaiñekun ez azukre, ez... iñork ez zekiyen deus'e. Iñork 'e.
- 'Ta zartzen zenin gaixotu 'ta...
- Gaixotu 'ta...
- Oiañ ahal baldin bada atezi...
- Horrengatik da oaiñ hoinbeste zar. Zar erruz gaude, erruz. Porke oaiñ kuidatzen da, e... medikamentuak jartzen ttuzte... 'ta oaiñ zartu itten da hola.
Miño leno ez zen medikamentuik deus 'e. Pulmoniya harrapatzen zen 'ta enplastu batzuk jartzen ttiztenen 'ta holako gauza batzuk. Oaiñ adelantu hortan... zar asko zartu da, erruz. Zarra erruz gaude, erruz! 'Ta lengun letzen nun periodikun, ez dakit... redondu hontan:
ehun urtekuk, ehun emakume eta betzi gizasme. Ehun emakumik eta betzi gizasmik doztela. Emakumik geyo. Bai. 'Ta parte zarrin bertan berrogeita hamar pertsona ba 'men dozte ehun da geyoko urtekuk.
- Donostiyan?
- Donostiyan.
- Jesus! Asko 'ia hoik e?
- Asko. Periodikuk zakarren: "Mismo Parte Vieja, más de cien centenarias", centenarios. Beno...
- 'Ta len san duguna: itxian jaio 'ta itxian hil 'ta, itxian gaixotu 'ta...
- Dena. Itxian kuidatu xarra. Oaiñ itxe... oaingo gaztiak ahal baa, ez da gaizki satetik, ez du nahi sakrifikatu 'ta nola baidozten ospitalak oaiñ nahiyago 'iten hara entreatu. 'Ta...