alde

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Gertu
Aldaerak: 
Oso erabilia, aldian. "Bi etxe hoyek aldian dia".
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Cerca
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Oiartzun da?
- Oiartzun da bai.
- Muga aldian du, biño.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Hor zen bakallo fabrika bai. Hor larogei 'ta geyo launek itten genun guk lana. Martxa geitza eondu zen hor bai. Ongi (zon), aldian zen 'ta...
- Bai. 'Ta noiz itxi 'ro in zuten hoi?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Ogiyak eamateko ze Aizaiñea! Goizin, Aizaiñea. Ogiyak 'ta... Hara joten zen Aizaiñea ogiyak ematea 'ta korrika 'atin joten zen Larrazaalea. Ez do oso aldian, biño hara 're joten zen. Joten zen 'ta utzitze 'izkiun ogi pare 'at 'o hiru bat 'o guri eta atzea berriz bueltan kalea.Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- A, guk ura aldian genun 'ta! Je! Bai, orduko bai, Altziberren 'ta hoitan bai, biño... Geo itxian 'e bai, biño... Ya gu hazi 'ta geo.
- Beandu. 'Ta han Arandanen bai al zenuten? Han 'e berdintsu!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai.
- Hola zin gauzak. Aldian, biño karri in ber.
- 'Ta Donostira nolatan...
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai. Bi bizitzetan. Beste bizitzakua hor, Ualdetxon bizittu zen, zea, nola da hoi? Klementina. Igual izautuko zenun, ez dakit. 'Ta harrek berriz, ordun han giñan Altxikin, 'ta urik ez zen izaten hor baserriy hoitan, (habetan) bai, bueno, ura aldian 'ta zea biño. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta Patziku 'ro ingurun al zenun?
-Bai. Han goixio. Goixio pixka 't bai. 'Ta geo banun aldian beste bat Leitzakua. Ni bezela jona, iual-iual jona.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta ordun auzokua aldian behin 'ro ongi izaten bada beimpin askotan gombitu itten da bazkaltzea. 'Ta ni 're azkenekua zea, familiyan. Saill hortan.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Gu gauz batetik salbatu giñan balan azpira ez giñala jon. Umik giñan 'ta. Atta berriz pasia, eraritan pixka 't pasia aurrea, berroei urte. Txoiyak ez zittun izango biño, aldian. Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Ez, Garbuno 'ta Paua. 'Ta 'men zila aldexko alkarrekin ongi eamateko. Hasertu ingo zila aleiya aldian zilako. Joe! Oan baia tarti hortan pillerra! Ze, ze, e! Hoixek bakarra izango zin ordun itxiak 'o! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Osake eun guztiyan han izango zen lana.
-Bai, bai, lana baldin bazuten bai, aitzen zin, jendia juten zen. Urruti bizi zena ez, bilo aldian bizi zena ya. Dena hara.
Jauregi Oiartzabal, Carmen