loi

Forma mugatua: 
Loiya
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Lokatz, lohi.
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Barro, lodo
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiEta geo baita 're pertsona ordun itxian miñez eoten zen 'ta hill 'e bai, eta oso gaizkitzen zenin, estremoziyukin joten zin apaiza 'ta monagillu kampanilla juez, eta kalin baldin bagiñan 'ta birian baldin bagiñan nahiz loiya izan, belauneko jartzen giñan haik pasatzeko. Bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiBai... Botilla harrek beak jakiña kolpik pausua matin kan kan kan kan. 'Ta Munanierreiño jon ber. 'Ta gaintik gaiñea igual eaman ber zenun piño landaria. Piño landaria hartu, Plemuntan. Loi tartetik ateta. 'Ta zako zikin batin sartu ura botzen zula. Jo! Nola ibilliyak gan gu...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta hor eskoiko ailleka birexionda ttiki bat 'ta geziyan azpiyan barrena, horrexeiño jon 'men zin tar-tar, tar-tar, tar-tar. 'Ta ondoko eunin jon 'ta 'kusten arrastuk, haimbeste animali pasik 'ta loiya 'ro lurra zen lekuan 'e bai 'ta arrastoik 'ta bat 'e ez. Bat 'e ez.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-'Ta han zea pixkat hankak 'ta garbittu 'ta, han zeatu birian, loiya 'ta zikiña zaten baitzen bire guziyanIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Hankataku 'o seurua olakin 'ta ongi al zenuten?
-Bai, bai, bai, bai. Hankatakua ona. Oan batzutan minala zaillena, zaillena ixui loiya pixka 't ebiya baldin bazen.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiLoiya 'ta zea zenin erre 'ta llagatan. Zea haragi bizitan jarriyak gaixuak. Zea han jakiña tira in ber zen 'ta geo loiy hartan zapa, zapa, zapa. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bia jo zun arte.
-Ño!
-Loitan hantxe zon. Loiya 'ro, ur pizarra 'ta. Gaixua, zakur zui bat haundiya.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiEta hondatu gauza ingo zela biño eaman ez zutela ezer ingo. Eaman ez zutela ezer ingo. Eaman, koltxoiyak ohiyetikan atea 'ta trintxeran han loitan eukitzeko hara eaman 'taMitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiMixeiya hemen hemen baserriyak ez argiyikan ez urikan ez bireikan, holaxe izautu ttugu! eta atai guziya loiya 'ta denan 'ta holaHarreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Zu jesten ziñan.
- Bai.
- Esnia jetxi, biriak e' ez zian izango ba, loiya 'ta izango zan
- Hoixe loiya! Lokatza, loiya!
Mendiburu Etxeburu, Teodora