pitar

Forma mugatua: 
Pitarra
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Pitar
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Sidra aguada
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Eta han ailletzen ez zen traperoik ez zen izaten. Batzuk hanketakuk kambitzea, menditik heldu zinak, beste batzuk "pitar pixka 't maten bazu..." 'Ta pitarran tokiyan saardua ean 'ta o...! Poz erra bai! Santa genun ama gaixua!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiBai 'ta eraiya, ba... Ardua 'ta oso gutxi, e... Saardua kupel, bai, hamalau kargakua 'ro, kupel haundi bat saardo itten genun eta saardu hartatikan kupelan erdiya bezela itten genun embotillatu, eta beste gaiñekukin pitarra. Eta hura izaten zen gue eraiya, pitarra, bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Hoiy? Kupela betetzeko dembun, pes tartin sartzen zin, tartin. 'Ta bakizu, bi bukoi, askok bi bukoi. Bukoiyak bakizu zer din? terdiko barrikak. Hoik dia. 'Ta hola. Askoi. Pittarra itten baizen ordun. Pitarra asko. Ura bota 'ta urte guzikua.Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Karo, len ardua biño gehiyo, saardua, pitarra
- Ordun hemen ez zen gastatzen. Dembo 'atin dena saardua. Ardoik ez. Geo hasi zen ardua.
- Ordun 'ta garestiyago izango zen garaiy hartan.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Harrek ez zun zeik man? Pitarrik?
-Joe... Erki pitarra!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zea... Ze itten zenuten itxetan sartu 'ta jo 'ta 'o...?
-Bai 'ta itxeta sartu 'ta jo 'ta baldin bazen neska bat 'o holakua benga dantzan abaillan haikin. 'Ta gazatiñ erriak 'o mango ziuten pitar mingorri bat, pitar gazi gaziya 'ta handikan mordoska 'at eta dantzan 'billi 'ta gaztain mordoskat jan 'ta martxa beste itxea 'ta segi!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta aiyin aiyin moyoyo erra harrapatuko zenuten?
-Bai, biño izerdiya atetzen zen ordin. Bueno bakizu ze... Ba hango pitar harrekin mozkortu? Jesus maria... Auskalo zekin iña 'zaten zen hua, maxakanakin 'o...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBai baikiñan dozen bat erdi laun. 'Ta denak gaztiak. Jan dugu biño hua zarra izaki. Harrek ez lembizi jornala man! Harrek batzui zopa lembizi 'ta sardua eateko. Sardua ez pitarra. Eta geo bakoitzantzat odolki bana 'o.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Eta eateko?
- Eateko... Pitarra.
- Pitarra. Saardua 'o pitarra.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bai. Pitarra, pitarra. Kupela bat itten zen, 'ta hura, pitarra.
- Zuek bazenittuzten saastiyak?
- E?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiTolari hartan itten zuten saardua, 'ta geo pitarra itten zutena, 'ta hura itxea karri 'ta kupelin jarri... Kupela bagenun, 'ta geo handik eran, 'ta listo.
- Eta...
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Ardua, jesus...! Milagroz! Ekusten bagenun... Noizpatte! Gaiñekun... Pitarra, pitarra.
- Eta kampun jatik eta, oaiñ itten din bezela, len ez!
- Keba! Ez! Kampoa jatea 'ta hola? Behiñ ez, keba! Ez, ez, ez.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiOrdu batian joan giñala ari al zera ejuka? horrek berandu pitarrarekin nola genduan epoka.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiGarai onian bulatzen dira gure billerako dantzak, gero pitarra edanez nunahi pasatzen dira arratsak.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiHoyek esaten duten bezela gu ez gabiltza nesketan, billeratik atera eta pitarra edaten bestetan.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiOstras. Dena pitarra 'o ur pixka 't sardukin nasiya 'ro, beti.
-Eta zea, nola deitzen zaiyo em... in berritan, ziza 'o? Ez.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Pitarra
- Ui pitarra
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Pitarra bai, itten ganun barku o zeak sagardua konpaziyo batea bi barrika o' sarduakin ez, Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusimiño geo itten zen kuela haundiya hamalau kargakua o', 'ta hua pitarra. urte guzirako.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Len ardua gutxi geyena pitarra 'ta.
- Bai, ardoikan batez
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusieta makiña 't algara ateria da hua be dembuan! Beti algaraka 'ta. Sardua iñork kontutu gabeko bukatu!
- 'Ta sardo sardua? Pitarra ez e?
- Ez , ez
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi-'Ta geo berago.
-Gaiñekun baserritan pitarra izaten zen, pitarra. Sardua itten zen biñon, zea botilla batzuk. Biño gaiñekun pitarra. Itturriko ura 'ta geo arropa, gehiyena itxian ingo genun zea lendabizi.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi'ta hirurehun litroko barrika enbotillatu sardua 'ta bestia han han ean hua enbotillatuaz eta gañekua urte guzirako pitarra, pitarra nahi zenuna ean.Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi'Ta zaku harren gaiñea botzen zittun. Hustu. 'Ta geo sardotan 'o pitar tanto batzuk bota. 'Ta zakukin hola raska-raska in, azala harrotzeko, itten zun.
-Azala harrotzeko?
Etxeberria Olaziregi, Joxepa