lepoaiño

Kategoria gramatikala: 
Adberbioa
Batuan: 
Goraino
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Hasta arriba
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Aleiya! Balkoiya lepoaiño betian ekittu nun! Jendez dena betia! Izautzen zen guziya, denak ne etxea! Hua ikustea! Sara Montiel!
- Gotzen za nola izan zen?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Rebuelo erra iongo zen hemen!
- Plaza bat eondu zen! Lepoaiño betia! Denak hua ikustea! Denak hua ikustea! 'Ta oaiñ askotan kusi izan dutenin saten dut: "horrek zembat arpei 'te 'ttu! Ordutik honea!"
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- 'Ta len e... Zea... Hasi aurretik attatu nazu, garbittu 're errekan itten ziñaztela.
- Hombre! Bai. Itxian baiñoik 'ta ez zen ordun. Soin zar bat jantzi 'ta jon 'ta sartu putzoa lepoaiño, garbittu, behintzat. Pobrik biño garbiyak! Bai.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusieur pillan ondoa 'ta kargatu harren nibeleaiño 'ta hartu trenbiri hartan 'ta geo harriyan aurrea jon 'ta han 'e bazen tokiya, han hustu 'ta bestin (...). Lau harri bazien. Eurra karri 'ta eurra karri. Aurre zabal hoa dena lepoaiño betia eoten zen eurrez e! Urti haittan. Eur pilla izugarriya!Iza Artola, Joakin