kamposantu

Forma mugatua: 
Kamposantua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Hilerri
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Cementerio, camposanto
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai, hoi akortzen naz. Eta Oiyartzungo Kamposantua txukuntzen 'e bai. Zertik Oiyartzungua leno dena buztiñan gaiñin ibiltzen giñan, e? Todo dejau.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiAman semik izango zin zein bazin 'e, 'ta hola. Nik apusilamendua 're sumatu nun Oiyartzungo kamposantun, ikusi ez nun iñ, miño sumatu? Kalin geldittu lotan, Kastronin ni lanea asko joten nitzan, eta gau batin tiroteuak 'ta hango etxeko andre zarra, oaindikan 'e neska zarra bizi 'un.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi"Bueno, afusilamentun...", hemen bizittu zen geo 'ta, gizona hura hilla hunan, "Haren atta non hil zuten iñork ez diu san,'ta zuk bakarrak. Ui, ezta itxekuk 'e ez zakiten hura non hilla zen", "Pues, Oiyartzungo kamposantun hilla da. Porke hemen goiko gizona,Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusibeste bizitza du honek goian, eta hoi Lizarrea gelditzen baserrira jon gabe lotan, Lizarren arreba zun 'ta, eta geo zolua ittea eamaten zittuzten Oiyartzungo kamposantura, 'ta gizona horrek ze san ziyon: eaman dute... kulpik gabe ekarri zuten, Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi"Beira, Oiyartzungo kamposantun hilla da hura".
- 'Ta zer zen, Errentikua?
- Errentikua, baserri batekua. Bai, 'ta hola. 'Ta zean, oaiñ (arte ez 'men ttizten...)
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- A bai, e?
- Bai. Ni tirun hasten zinin, kamposantu zokua saten 'yote horrei!
- Bai, bai.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Gerran hoi gotzen za! Kamposantu 'ro deitzen yoten hortako tiruk!
- Bai.
- Gaiñekun soldauk eta eondu zin Altzatxikin 'ta eondu zin?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta Urtxale ze, oan plaza den hortan zer zen?
-Plaza den hortan? Plaza hortan zen garai batin soldauk hor zila kamposantua, manduna. Hor hiltzen zin astin hiru lau mando.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta lenoztikan zea hil 'ro itten bazen? Haurra kamposantun iul-iul sartzen al zuten? 'O Kamposantun beste tokin bat 'te zuten?
-Hua aparte.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Biño barrenin, kamposantun barrenin 'o?
-Bai. Ez, ez kampun ez, barrenin biño aparte.
-Bataiyatu ez zena?
-Bai. Baita kompaziyo batea kampun hilla harrapatzen zutena 're!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Oan kompaziyo batea mendiyan hilla harrapatuta 'ta hua, harrei ez ziyoten lur bedeinkatua maten. Hua aparte deposittun, deposittua saten ziyoten. Holako kuadro bat zen, kamposantun biño holako kuadro bat 'ta... hua han.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zean e, hor nola dia atta harr... kromletxak 'o hoiri nola deitzen zeniyoten zuek? Hor Oielekun 'ta din harri, harripillak 'ta.
-A! Hoiri zea, romanun kamposantuk.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Noiz arte 'ro izandu 'te zen?
- E?
- Kamposantu berriya iñ arte? Zurkun onduan don kamposantu hoi iñ arte?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bai, kamposantu berriya iñ arte. Oso gaizki ibilli zen jendia. Elizan atzin nola baizen kamposantua, denak han enterratu ber zin, eta kamposantua berriya iñ arte, gaizki ibilli zin, e! Oso gaizki gaiña!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Tokiyik ez zelako!
- Aleiya! Geo eosi zuten terrenu hoi, oain kamposantua don hoi, eta hoi eosi zutenin, hasi zin 'ta auro xamar ixkiña, beko aldekua, pranko auro in zuten.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bai. Kotxik eta gauzak, biño ordun ez zun iñork karri, kamionan batin kartzeko zen 'ta, ez genun konsegittu.
- Eta, hango kamposantun 'o zea iñ zuten?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ui, hemen Kamposantuko onduan Kinkirriñenetarrak, hoik Etxetxikiko lengusu propiyua zin. Lenguso propiyuk. 'Ta hura... Be lagun batei... Sorteua itten zuten zeiñek zeiñ hill 'ta Kinkirriñenekuk Txomin zun izena... Harrei be demboan izandu zun launik haundina tokatu. Beko plazan zean sorteua 'ro tiro hilta.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi-Oain itxiak din dena hoi Mendibil al zen?
-Denak hala zin! 'Ta Axeiyaneko zea hortan.
-Kamposantuaiño.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Bai.
-Kamposantun 'e.
-'Ta Iturriotz aldian Bidegorriraiño.
-Kamposantun 'e nagusi beranak zin. Bai, biño haik ibiltzen zittuzten beste batzuk, beste baserritar batzuk.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Ordun zuek juten ziñeten errekaz bestalde, kamposantuan atzian don errota harta?
-Herriyan bertan. Herriyan do, oandikan 'e gouan dakat. Oañ ez dakit lehen bezela eongo den biño zubi bat.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa