hankutsik

Kategoria gramatikala: 
Adberbioa
Batuan: 
Oinutsik
Aldaerak: 
hankutsikan
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Descalza/o
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi Eta hura altxatu 'ta eskapo in ziñen, ez zun jo, eta lenbiziko baserrira, Oiyartzabalea jon, 'ta han ate joka... hango gizonak nei kontatu: 'ta atia jo 'ta "Zein da?" 'ta hola 'ta hola "Ireki nazu" 'ta "Nik atia ez zattut...", "Ereki nazu" 'ta ireki ziyola, eskual lotuak 'ta hankutsik. Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiOrpuan hombesteko babak iñak! Hankutsik! Zapatak eskuan nittula! Beno, etxeko galtzerdiyakin! Handikan aurrea hasi zin Anttoni 'ta biyek jaitan geo launtzen 'ta hortikan in zin nobiyuk! Hautsi zuten barrera hura! Yo la intermediaria!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiarmaiyoa. Ni ez naz akordatzen harrek iñoiz zapata haik nomattea joteko jantzi zittunikan. 'Ta alpargata. Ordun alpargata eta albarka. 'Ta ni akortzen naz amona erabat hankutsik ibiltzen zen. 'Ta harrek ohittura haundiya zun goizin goiz jeiki, eta zea baratzin ezer ez bazunEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiin berrikan 'e, baratzin ondoko muntun, belarretan, oiñez ibiltzen zen hura intza fresku hartan. Bai. Eta ama 'ta izebak eta 're bai. Haik 'e belarratata joten zinin, izebak eta 're hankutsikan. bai. Eta haik badakite nomattea jon alpargatakin, 'ta eudiya hasi 'ta Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusialpargatak lepotik zintzilik eta beák hankutsik tortzen.
- Ez hondatzetik.
- Bai. Bai, bai, bai. 'Ta albarka, 'ta albarka baju hoi. Eta hoik arrontin hotzak.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Kamiyua. Zer zen? Korrika zapata takoidunakin biño hankutsikan gehiyo itten genulako 'ta berandu genulako!
- A, 'ta aleiya, Arrauiño jendia...
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiAlde in ber dit ba! Berriz 'e hota, hota pasatzeko!" 'Ta eun batin eskopeta 'ta, zapatak 'o galtzak 'ta eantzi 'ta hankutsik torri 'men zen kamiyun. Bai torri 'men zen auro! Denak utzita alde in 'men zun! 'Ta geo hemen 'e hota... Hota arrimatzia ez atrebitzen 'ta Donostiyan izaki ezauna,Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiBea hankutsik eta jarri, 'ta denin, dena txukun, txukun jarri, eta geo zumua goitik betti, beko sotoa jarriya tubeiya.
- A...!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiittxe aldin hankutsik 'ta zea xar batzukin 'ta hola ibilli.Irazu Apezetxea, Erramun