eskatu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Askatu
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Soltar, aflojar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiZembat, zembat etorri: "honek bai 'te du arregloik?" 'Ta "bai, hau dena eskatu 'zazu, atzea dena plantxatu 'ta ekarri 'ta arreglatuko dugu ederki, berriya bezela!" 'Ta halaxe itten genun.
- Soiñak zinak, gonak eta...
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Hoi ba! Jendiak, jendik bazekiyen gaiña, e! Arreglatzen zela ongi. Askok saten zuten: "bai, arreglatuko 'zute!" Saten geniyon: "segun nola don beste ayekatik" Eta "Beitu beitu nola don!" "A! bueno, eskatu zuek, plantxa-plantxa iñ, 'ta ekarri! Eta moldatuko dugu."Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi"San niyon: nik etzattut etxian hartuko, eskuak eskatuko zattut eta apargatak eman, 'ta zuk, nahi zun tokira jon" 'efektibamente, miño han hill berra izango zen...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Nola?
- Kanpotik gastatu, eskatu dena...
- A bai! Amakin bat lan bai hortan, arropak eta, ui! abriguk eta...
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiasko iñ izandu dia horrela, jesus!
- Hoi zuek itten zenuten 'o hoi ya itxian itten zen?
- Ez, ez. Eskatu balitteke etxian ingo zuten, miño gaiñekun...
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai, bai, leno arregluk? Jesus! Zarragunak edo norbattek eman ziyola 'ta berri-berriya eoki 'ta dena eskatu 'ta berrikotik egin... hoi bai, asko.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Eskatu 'ta buelta man.
- Bai.
- 'Ta galtzak 'ta? Zer zin oain bezela galtza urdiñak al zin?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'Ta hasi 'men zin su 'maten 'ta attona nolako ibilpirin ibilliko zen biño behiyak eskatu, katetikan eskatu denak. 'Ta ate 'men zin kampoa biño haik beti barrena, batek umia 're bai 'men zun.
- Ai la ostra!
Irazu Apezetxea, Erramun