dembatin

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Garai batean
Esanahia: 
Gazteleraz: 
En una época
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai, ba hoixe. Zertik gaiñekun ez do hor zeik. 'Ta killikupen don kiosku horaxe. Biño... Kalia oaiñ tristia do, ez do dembatin bezela, jendia ibiltzeko... Hola ez do.
- Jendia berriketan 'ta.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiHemen halako eper pistatik barrena bakizu ze bire zin! dembatinIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBizimodu kontuk. Dembatin. 'Ta bai bai.
-Difentzi erra!
-Bai.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiIñaxio Aduriz difunturi aittu izandu niyon "Dembatin asteik ez yun izaten haurran entierroik gabekoik. 'Ta gau ez zekit azkenekua noiz izandu zen. Hoi oso ajustatu ziten nolazpatte".Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiLeheno gutxiyo biño, azkeneko beste fabrikatan 'e hillatia maten hasi zin'ta hor 'e man in ber. Dembatin zazpi eun.
-Zazpi?
-Zazpi eun.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiBiño ez do iabaziyik, ez do iabaziyik, ez do iabaziyik, bat 'e, bat 'e, bat 'e. 'Ta gaiñea oain oain prezisona, ez zu zuk aintzen. Dembatin tortzen zen "Bueno zea bat ber dut" 'o "Zembat baliyo du?"Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Ez hor bazin.
-Hor behiyik ez zutenak, oan nik izautu dut Errotan 'o Presondon behi bat. Dembatin behi bat izaten zuten.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Bai...
-Ahal zen bezela geobernatzen zuten 'ta. Itxeko familiya 'ta itxian, itxeko esnia izatia dembatin 'e. Ditxo zen. Gaiñekun Errota bea baserriya dezentia, ona.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Biyek motun...
-Motun ibiltzen giñan. Zea, ezkondu giñan arte.
-Ez zen moto 'ta asko izaten dembatin e! Oso gutxi zin!
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Hoi bazen dembatin.
-Beste patzadaa bat, ez?
-Bai.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Jendia asko hasi da eaten? Hala 're len gehiyo eango zen?
-Leno hortatik bakarretik aitzen zen jendia. Itxian, denin. Urik ez zen dembatin eaten.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Dembatin lana gehiyo itten zen e. Hamar orduz gehiyo oain biño. Oain gehiyo itten dugu makinaiyan apoyun.
-Hoi da, lana gehiyo itten da biño esfortzu gutxiyokin.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-'Ta berorrika apaizai 'ta meikui 'ta ingo zen?
-Joe, ba nik berorrika ez dakit.
-Dembo batin berorrik aitten zen miño geo, geo ez geniyon hala itten. Dembatin bai Don Pabloi 'ta.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusiZe taberna zen dembatin Ergoinen? Tolare izandu da beti! Bai, Bialde 're bai! Bialde izan zen, bai.
-Bialde 're aspaldikua da.
-Bai, bai. Bialde 're izandu zen. Bialde 're izandu zen. Biño gaiñeko guziyak.
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi'Ta dembatin izaten zin hola seiko ogiyak. Zuk ez zu izautu, amak bai, seiko ogiyak. Holako zea batzuk 'ta. Mutikua, Uraitako mutiko haitako bat, jon Tolarea ohiya billa. Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi-Altxuko itturriy hortik. 'Men bian, guk dembatin han goitik hartzen genun ura. Eta eraiya frexkatzeko 're hola depositto bat. Han hoa 're, han hoa 're. Ze uste zu zea... Hoixen! Ura! Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusiA ze kuadrilla e! A ze kuadrilla geldittu zitzaiyon!
-'Ta itxian entretenimendurako 'ta? Telebisiyuik ez zen izango ba!
-Telebista? Ez, ez han ez zen! Dembatin ez zen telebistaikan.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta geo hala 'ta, txerriya ibiltzen dena, txerritokiya aparte ordun lembatin hola izaten zen itxiari iatsiya biño paeta in 'ta txerritei koxkor bat. 'Ta barrena gabe, kampun txerritokiy hoi 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Gorra izango ze hoi e?
- Bai, miño... geo, gaur bezela, nik saten... dibortziyua... klaro, denbatin 'e gaur bezela izan bazen: emakumik irabazten 'ta... izango zen dibortziyua.
Pikabea Artola, Arroxa