baten batek

Kategoria gramatikala: 
Izenordaina
Batuan: 
Baten batek
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Alguien
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiJuanito izango zen! Hori da zarrena 'ta! 'Ta baltsin ibilli! Biyek baltsin! 'Ta baten batek bikaiyui san! 'Ta karta itxea! Aleiya, kongreaziyotik fuera zoztela 'ta zea, e... Baltsin billi zilako.
- Karta 'ta dena?
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiEta parra itten ziyon jendik eta Ameriketa jon. Geo beti nik eskribitzen niyon.
- Bea bakarrik jon al zen?
- Bai, bai. Bai. Beno, baten batek giyatuko zun, biño...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Krak-krak-krak itten baizun.
- Hoi zea saten yote erdaraz: ariete. Miño euskeraz beti, belia, belia.
- Miño hua ideatu zin baten batek eta ondo funtzionatzen dik.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Ikusi baten batek baliyo zula seitzeko 'ta... Ez dakit ikasten seitzeko kampun 'ta, biño klaro, gurasuk ez utzi 'o... Lana in ber zulako 'ro...
- ¡No creo yo, e! Posiblidadia zunak 'o hain zerratuk itxekuk baserritik atera zittekela,
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiBeira jarriyak denak lapurtzeko 'ta e'zuten 'ta... Gerran taberna ezin zen izan biño... Taberna ez gen... ez zen itxi sekulan. 'O baten batek nahi baldin bazun botil bat ardo eamateko 'o... Batzuk mutillak izaten zin itxetikan dirua bialtzen ziyotena eta ongi bizi zinak trabajadori haitan 'e.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Baten batek hoi ate zulako.
- Biño han errekik bai al zen?
- E?
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta hoi zertako zen ba? Baten batek...
- Anuntziatzeko! 'Ta deskuidun pegan bat baldin bazun bai andriak, neskakin edo mutillakin honekin ibillli da, honekin hola izandu du edo zean bat baldin bazen, pues zeatzeko.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Reklamatzeko ber zen tokiyan.
- Hoi da. Berandu biño len. 'Ta zu gotzen al za baten batek iña hola? Pregoi batin baten batek... Lotsa erra izango zen ba hoi!
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Ez naz akordatzen e. Ez naz akordatzen. No.
- 'Ta ordun baten batzuk beldur errra pasako zuten preoitan. Zerbatte iña baldin bazuten lenoztik, baten batekin ibilliya 'o...
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Seittun. Bai baizekiyen bestela ez ziala harrapatuko!
- Denak nastu zittun béak eta! Béak baten batekin geatu ber.
- Bai. 'Ta zuk 'e bai!
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bakarra zea geyo zaintze 'untela proteziyua geyo 'ta jarri. zuek etzenuten partxe askoik eukiko
- Bai, bueno! Bai partxia? Baten batek belaoondokon bat eman ta partxia
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari