Jaiotetxea gogoan

Nor Almandoz Huitzi, Gregori; Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-078
Pasartea 0:21:15 - 0:24:30 (3' 15'')
Laburpena Gregori ezkondu eta Altzibarrera etorri zen. Geroztik, Aranora gutxitan joaten zen. Ez zen hain erraza joatea: garraio gutxiago, haur txikiekin... Bertan bizi zirenean oholezko etxea zuten eta berria egin zuten, ilusio ikaragarriarekin.

Transkribapena

- 'Ta honea ezkondu 'ta geo Aranoa joten al ziñan? Etxekuk kustea?
- Aranoa gutxi, gutxi faten nitzan bai.
Bertan Arano 'ta! Ni askotan pentsatzen eoten nitzan izeba zarra larogeita hamar urtekin hil zitzaun, miño guk hura, ama hirurogeita bostekin, atta hirurogeita batekin, gizajua! hura ziatikak eta anjina de petxo azkeneko 'ta bukatu zen.
'Ta izebak " Gregori torri geo!" saten ziun " Bai, bai torriko ga! torriko naz " 'ta beti fan biharrin miño... umiak eta bakizu, gio komunikaziyua 're ez bai zon ona! ordun ez baizen oan bezela kotxeik eta
- Karo
- 'Ta autobusa hemendik fan bihar ziñun zea Hernanira, Hernanin bestia hartu 'ta umiakin da 'ta
- Karo
- 'Ta enitzan asko faten ez. 'Ta oan dela lau bos bat urte San Rokiatan bai fan izandu giñan miño hemen beste honen laun bat honekin lanian aittu batekin, zea kotxian.
'Ta fan 'ta euna pasa 'ta in geni denak bixitu 'ta hoik bai. Miño enaz asko faten ez. Semiak esan zidan oan dela denbo puxkat " Ama! nahi zunin eamango zattut e! Aranoa" 'ta " Bai ahizpa kusteko badakat desiua" 'ta alabak e' bai eaman zandu diu zea, miño
bakizu gue jayotetxian ya ez da iñor bizi, gue denboran itxi hura. Dembo bateko oholezko baserriyak, bakizu tabika lekun oholak eurra izaten zen. 'Ta gio in genun ba itxe berriya, 'ta itxi hoi zea , ordun ama,
ama bizi genun bai, guk ordun , ama bai. Ama, izeba
- Zu ezkondu miño len hilla zela am ama.
-Itxe berriyin
- Gu ezkondu miño leno hilla zela ama
- 'Ta gu ezkondu ezkiotik in ala genun ba itxia guk?
- E?
- Ez gu ezkondu , nik hamasei bat urte 'ro ingo nittun 'ta! Bizi zian denak! 'Ta zeako, ieltsero lana in ziun Goizutako gizon batek.
Miño itxia, kale itxia bezela jarriya e baserriya! arront politta! 'Ta iyeltsero lana. 'Ta iyeltseru harrei ura itturritik karri bi baldekin eta masa in 'ta harrek masa hura zeatzeko nik karriya.
Ilusiyo ikaragarriya itxe berriya aizu, ba al dakizu itxe zar hura 'ta
- Garai hartan! itxia
- Bai, miño san nahi nizuke amor propiyukin launtzen gurasuai aitzen giñala (...) 'Ta hala itxe politta in ganun
'ta gio atta lenotik hilla zen. Ama gio hirurogeita bost urtekin hil zitzaigun. Zea miñez 'ta batian kuranderuakin 'ta bestian zeakin