-

Nor Retegi Elizegi, Inaxi; Saizar Lopetegi, Lorentxa
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-073
Pasartea 0:06:00 - 0:07:50 (1' 50'')
Laburpena Galdutako hitzak: espa, girliya, errukiya...

Transkribapena

-Espa, espa zer den...
-Espa zea errabiya o'
- Inbiriya
- Inbidiya
- Dena pikikin bukatzen da' (...)dematin espa Oiartzungua izango da seuruna
- Espa, ez (...) izango zen espa
- Tema sateute askok
- Baitare
- Zuek saten zenuten Lezon espa?
- Guk Lezon saten genun.
- Espa
- Bai 'ta espa da inbiritik heldu den gauz bat askotan
- Bai
- Inbidiya 'ta pikia 'ta eziñeaman zea hoi
- Pikia 're
- Bai, bai
- Bai ne itxian 're anai zarrenak saten du miño guk ya ez dugu saten e'! Anai zarrenak bai oandik biño...
- Bai 'ta eskoletan 'ta difente ikasten
- Girliya bezela, girliya zer den ba al dakizu zuk?
- Girliya ez dakit seuru zer den
- Baba
- Baba
- Baba ez,
- Lenbizikko ez lenbiziko da baba, geo aparra 'ta geo girliya, ya nekatu donin zea girliya (...) loriyo izaten da aparra miño lorixio.
- Ba, ba girliya
- Hoik denak hartzen ai al za hemen?
- Sei zak hemendik!
- Ayo!
- Ui! san ttu gauza pilla erra!
- Gu gañea hoi jaso nahi bi nahi baidugu, gaztiak ya arrontin difente hitzeitten 'ute eta nahi dugu
- Ez gauza asko ez dakizkite gaztiak zer dian
- Lengun horrek esan zian amonak esan zian, " Ai ai errukiya, errukiya emate diazute!"
- Zer 'te da errukiya? zuk ba al dakizu?
- Nik bai, bai
- Leno errukiya, Leno errukiya esaten oañ
ez dakit ba, pena maten dit saten da o' hola esaten da, errukiya 'ta
Hitz asko dia ez dakiyenak! Beste modu batea hitz eitten da 'ta
- Zuenetik hota 're galduko zen, 'ta hotatik benea
- Bai bai, hotatik bestea 're bai.
- Karo, kanbitu.
Ho baserriko gauzak e' bai, baserriko, gauza 're nola konpaziyo 'at lera. Lera ya zeñek izautuko du?