Txabiaren hazitik, landarea

Nor Isasa Iartzabal, Jexux
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-069
Pasartea 0:02:50 - 0:05:30 (2' 40'')
Laburpena Berak egin izan du txabiaren haziarekin landarea. Prozesua: txabia lehortu, patsa kriban pasatu eta hazi pila bat atera zuen. Erein eta landare pila atera zitzaion. Dena saldu zuen.

Transkribapena

- Nik in nun hemen urte batin, Mitxelena Joxek zeatik karri, sei bat zako 'ro karri zittun txabiya. Gaxi-gaxiya zaten da hoi, sardukin e' nasteko ona a'.
Xui xi xi xi xiya, bixi-bixiya mikatx-mikatxa, 'ta hortik hoi zela arbola itteko landaria (...) In nun hor tira bota hola. Miño nik in nittun zakotan ttikiya ezin da in 'ta
zakutan jarri, zako sariak zin dematin, fuertik. Halakuk bete zean azpiyan jarri tolarin, sekatu, kendu likido guziya, zakutan daola e' gio patzua kriban pasa.
Kriban 'ta haziyabo, haziya dena, dena eroi zen. 'Ta nik bo prueba in ber dit bota nun makina eskukua hoitakua bakizu, makina zea rotadora halako bi 'ro
hola tamaña hontako bi zea tira guziyan. Han bota nun seittun e' udazkenin bertanbota nun. Bota haziya 'ta nasi nun... hua landare pilla!
- Bai e?
- Hua landare pilla, jesus! Dena gorri-gorri gorriya jayo berriyak dena! udazkenin torri zen.
'Ta primaberan in tzun salto 'at. Dena saldu nun!
- Hara!
- Dena! Airin saldu zien.
- 'Ta zeñek eosi 'ta in tzizun?
- Hemen bertakuk
- Bai e?
- Bai, hemen bertako jendik. Txatolakuk eta Txatolakuk erruz saarra erruz zun sartua, hartatik.
- 'Ta huaxe bea sartuta ingo al ziyon landaria?
- Ba ba ba bai. Hua bea aterazi makatza 'ta gio txertatu, bea nahi dunakin.
Dena saldu nun humbeste landare! Hiru lau urtian dena, dena saldu nun! miño landare erruz e! kiston pilla!
- Joe, Ongi ate zizun !
- Bai enitzan gaizki ate!
- Bai ze hoi izan posibleu ereiñi 'ta ez ate
- Beak e, beak e' atetzen zuten torta, zenbat, ate zik
- Earki ordun lan gutxi! Karo!
- Beti sosa ate nun. Miño asko e' ? Miño ez zea gutxi landaria erruz! Erruz, saldu nun. Dena ugari-ugari ate zen, mekaguen dio.