Baserritarrak eta kaletarrak

Nor Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-033
Pasartea 0:34:20 - 0:38:00 (3' 40'')
Laburpena Baserritarrek, dendetara eta azoketara ez ezik, etxeetara ere eramaten zuten jeneroa. Kaletarrak ere igotzen ziren baserrira beren lana egitera. Herrian denek ezagutzen zuten elkar eta denek zuten bata bestearen beharra; hori dela eta, harreman handia zuten elkarrekin.

Transkribapena

- 'Ta baserriko gauzak ze itten zenittun, direkto dendara ''o itxetara 're iamaten zenittun? Zu asko ibilliya za kale aiyekan.
- Bai. Bai, esniakin batin bai. Esniakin batin eamaten zen fruta 'ta berdura eamaten zen. Eta geo dembora berin txerri jana 're biltzen genun. Hoi 're bai. Asko ez zen izaten, biñon bai, biltzen zen.
- Kargatuk jon kalea 'ta kargatuk iyo.
- Bai. Bai, bai, bai, e... Kantidade haundiyak zinin Errentiko plazara joten giñan, biñon gaiñekun gutxi zenin, esniakin batin eta... Geo kaleko jendia 're bai, ordun, laumata 're lana itten zen
goiz 'ta arratsalde, eta igandia kaleko jendik baserrira juteko izaten zuten. Illia mozten aitzen zinak, Jabier Arregi horren atta, Juanito, itxez itxe ibiltzen zen igandetan illia mozten, erareko jendiri 'ta. Eta harrek 'e bortsiyuk ez zun diro asko eamango,
biñon zaku koxkorra betia bai gauzakin itxea. Eta Joxepa Amurizio jostunak 'e, harrek 'e igandia aprobetxatzen zun baserritako erareko jendiri arropa itteko neurriyak eta hartzea, eta harrek 'e berdin. Bai. Eta gaiñea jakitten zen jongo zila eta dirua emateko ez zen izaten,
biño gauza prepatua bai, hairi bueltan emateko. Bai. Gu haiken beharrin izaten giñan, biñon guk genun gauz hora béak asko estimatzen zuten. Eta harreman haundiya, jende gutxiyo 're bizi giñan 'ta jende gutxiyo bizi nola giñan, alkar denak izautzen genun 'ta geo alkar
izautzetikan aparte, parintik 'e bai, eta ordun kaletik joten zenak baserriko atia erekiya billatzen zun, eta baserritikan kalea tortzen giñanak 'e bai. Eta guk 'e haiken ber haundiya izaten genun. Gu itxetikan atetzen baldin bagiñan hanketako pare batekin,
kalea joten giñanin, bestia kamitu ber izaten genun. 'Ta guk portalik, 'o itxeko sarreratan kroska bat, 'o xolo bat han izaten genun hanketako zar haik utzi eta garbiyak jantzi, kaleko buelta iñ 'ta berriz 'e bueltakun haik hartzeko. Bai, bai, harrigarriya zen.
E... Batetikan nik uste 'ut san zattutela jende gutxi 'ta erdi parintik giñalako gehiyenak, biñon nik uste dut horrek ingo zula, biñon beharrak 'e bai. Beharrak 'e... Ordun bizitzeko bat bestin beharra genakan. Bai.
- Oaiñ ez bezela. Beno, oaiñ gen ustez...