* Baziren batzuk besteak baino dotoreagoak jazten. J