Arantzara irin bila

Nor Irazu Apezetxea, Erramun
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-022
Pasartea 0:49:50 - 0:52:20 (2' 30'')
Laburpena Bere anaia Inaxio Arantzara joaten zen irin bila. Diru gutxi izaten zuen, eta ezin irin asko ekarri.

Transkribapena

-Errotaiya zea liniko guarda 'ro hola zen 'ta geo gue Inaxio 're hala zen ba 'ta 'zautzen elkar 'ta hara, harei esplikatu hola 'ta hola "Bai tor zaittia!"
-Exkerran(?) borda 'o hola?
-E?
-Exkerran(?) borda?
-Ez
-Bekua? San Antongua, osa, Sailpuruitturriko pixtaku hortan?
-Ez. Goittixio izango zen, goro, goro.
-Goro al zen?
-Bai han zen, goro. Zean, ddio! Ixidro! Zea errotako Ixidro. Ixidro zen, errotaiya. 'Ta gizon haundi bat.
'Ta harei esplikatu 'ta: "Bai tor zaitti bihar 'o hola tor zaitti, lan asko dakat biño zui ingoizut"
'Ta hala Xulua hemen aitzen zen eurra atetzen.
'Ta harrek mandua utzitzen zun, hemen alojitzen baizen, gue itxian lo 'ta jan 'ta itten baizun. Zea Joxe, Xuluko Joxe. 'Ta harrek 'ta hala harek mandua uzten zun 'ta mandua hartu.
'Ta martxa manduakin hara. Manduan gaiñin jarri leku onin 'ta gaiñekun eskutik 'ta Arantza. 'Ta Arantza jon 'men zen 'ta han artua 'ro eaman zuna seittun iyo 'men ziyon
'Ta geo pentsatu 'men zun, pentsatu 'men zun, pentsatu 'men zun zea: "Gehixio 're eamango nikek nik hemen salduko al da, saltzen al zu iriña Ixidro?"
"Bai, bai, bai, salduko 'izut, salduko 'izut!"
Dirua 're justo xamarra eamana, biño zun arte patu ber zun, patuko zun hua 'ta
Be burua ez azaldu nahi ba han ez zula. "'Ta bueno honembeste kilo zembatin zu?" Ta: "honembeste, kilua honembestin". 'Ta bueno kontua ate 'men zun, noski, buruz
honembeste kilontzat dirua dit nik. "Honembeste kilo jarko al zenittuke?"
'Ta "Bai, bai, bai". 'Ta jarri 'ta aiba Inaxio 'ta, jarri, mandua kargatu.
'Ta zerbaitte ez dait nik, saten zun zer, zembat sobratu ziyon, zerbaitte peztak, gutxi. Durua biño gutxiyo izango zen. Han mutikoxkor bat 'men zebillen han
Harren semen bat 'o 'ta. Gabiyan, bertan lo in 'men zun han, ondoko eunin torri zen, jonta. Biajia 're ikarriya 'ta!
'Ta geo harrei man 'men ziyon 'ta bueno lapur beldurrik gabe! Ate 'ta, ate 'ta martxa itxea. Torri 'ta puxka 'ateko, biño beldurka jaten! Beldurka jaten!
'Ta aittu itten auro! Aittu itten auro!
-Aittu itten, hoi da. 'Ta ordun lau talo jango 'ta bat janta pasa ber!
-Bat janta pasa ber.
-Azkenin gaiñea betetzen zuna zen talo bat esniakin, haretxek pixkat berdintzen zun!
-Haretxek, haretxek bai! Haretxek bai. Bai erki kambitu dia kontuk!